Micky Adriaansens

Micky  Adriaansens

Micky Adriaansens is sinds 2009 voorzitter van de raad van bestuur van Triade, een Flevolandse zorgaanbieder voor kwetsbare mensen (VG, GGZ en Jeugdzorg). Daarvoor was zij directeur van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en directeur bij thuiszorgorganisatie Amant. Voor haar overstap naar de zorg werkte Adriaansens als interim manager bij Twynstra Gudde en lange tijd als advocaat. De zorg is ook in deze werkvelden altijd een rode draad geweest.