Laurent de Vries

Laurent de Vries

Laurent de Vries is sinds 2013 de betrokken bestuurder van Viattence, organisatie voor liefdevolle ouderenzorg op de Veluwe. Hij wil de Wet langdurige zorg veranderen in de Wet liefdevolle zorg, vanuit de visie dat we ‘samen zorgen’ en vanuit de waarden: aandacht, warmte en betrokkenheid.  Daarvoor was hij directeur van GGD Nederland, directeur van de GGD Gelre-IJssel en Regionaal Geneeskundig Functionaris van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Naast zijn functie als interim manager bij NS Railinfrabeheer heeft hij bestuurlijke ervaring opgedaan onder andere als wethouder van de gemeente Renkum.