Marion Frissen

Marion Frissen

Marion Frissen werkt als interimmanager en adviseur. Ze was onder meer verbonden aan de landelijke koepel van de ziekenfondsen, de provinciale overheid en de KNMG. Ze heeft zich toegelegd op de bestuurlijke, beleidsmatige en uitvoerende aspecten van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Frissen heeft veel adviesopdrachten uitgevoerd voor zorginstellingen en landelijke organisaties zoals het Kwaliteitsinstituut CBO, GGZ Nederland, NPHF en TNO. Ze bekleedde interimfuncties bij de KNMT, Vilans, Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West en de VSG. Frissen was tot 1 oktober 2017 lid van de raad van toezicht van IrisZorg en was tot 1 februari 2018 als directeur verbonden aan de OVN. Zij is tevens lid van de Cliëntenraad van het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn. Ze studeerde Gezondheidswetenschappen.