Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester vervult verschillende bestuurlijke en adviserende rollen in de zorg. Zij is senior adviseur zorg transformatie, digitale vaardigheden in de zorg en e-health bij ECP| Platform voor de Informatie Samenleving.

Voorheen was zij directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). In de Tweede Kamer was zij woordvoerder zorg namens de PvdA, tussen 2006-2016. Haar drijfveer is opkomen voor mensen die van nature niet de sterkste positie hebben, zoals patiënten.  

Nevenfuncties: voorzitter van de stichting Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ). En lid van de raad van advies van het CAK en de strategische adviesraad van TNO healthy living.