Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester is vanaf 1 juli 2017 directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Voorheen was zij in de Tweede Kamer woordvoerder zorg namens de PvdA, sinds 2006. Voor het Kamerlidmaatschap was ze sociaal raadsvrouw in Amsterdam en Amersfoort, gemeenteraadslid Almere en werkte ze bij sociaal beheer van een woningbouwvereniging. De rode draad in haar loopbaan is opkomen voor mensen die van nature niet de sterkste positie hebben, zoals patiënten. Naast haar functie bij de NDF is zij tevens senior adviseur e-health bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, voorzitter van de stichting Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) en lid van de raad van advies van het CAK.