Paul Baart

Paul  Baart

Paul Baart is directeur van het Centrum Werk Gezondheid en voorzitter van het Platform Fit for Work.

Hij is (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige en andragoloog, werkte in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, onderzoek en (zakelijke) dienstverlening. Hij bekwaamde zich in bedrijfskundige richting met speciale aandacht voor sturing van verandering in organisaties (SIOO).

Tevens is hij secretaris, van het European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), bestuurder van iHMQ en mede-initiatiefnemer van de Commissie Werk Gezondheid.


Geschreven blogs