Marc Bruijnzeels

Marc Bruijnzeels

Marc Bruijnzeels is directeur van het landelijk kenniscentrum voor de geïntegreerde eerste lijn, het Jan van Es instituut(JvEI) dat vanaf 2010 actief is vanuit Almere.

Bij het JvEI is Marc actief op het vergaren, verrijken en verspreiden van kennis over de organisatie van de extramurale zorg. Onderwerpen als samenwerking, geïntegreerde zorg, populatiegerichte zorg en Triple Aim zijn speerpunt.