Xandra van Praag

Xandra van Praag

Xandra van Praag is actief als toezichthouder, interim-bestuurder en consultant in zowel de profit als non-profit sector. Vanuit deze ervaring vond ze het tijd om begrippen als 'eigen regie', 'participatie' en 'samenredzaamheid' echt vorm te geven. Daarom is zij gestart met Samen Lukt Het Zelf. 

Samen Lukt Het Zelf helpt inwoners bij het samen en zelf aanpakken van vraagstukken in wijken, en helpt gemeenten, zorgorganisaties en woningbouwcorporaties bij een participatieve manier werken. Zie ook www.samenlukthetzelf.nl