Manon Kleijweg

Manon Kleijweg

Manon Kleijweg is sinds 2004 werkzaam als ouderenpsychiater. Ze zette o.a. een FACT-team voor ouderen met ernstige psychiatrische stoornissen op en een gespecialiseerde lithiumpoli voor ouderen. Van 2012 tot 2016 was ze opleider Ouderenpsychiatrie. Ze is verder als bestuurslid verbonden aan de afdeling Ouderenpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Sinds 2016 werkt ze bij het multidiscplinaire team voor Ouderenpsychiatrie van Molemann Mental Health, in Huis ter Heide. Het team biedt laagdrempelige, geïntegreerde zorg voor ouderen met een psychiatrische aandoening. Belangrijkste peilers zijn hierbij het nauw betrekken van naasten en intensieve samenwerking met en consultatie aan netwerkpartners zoals thuiszorg, huisarts en verpleeghuizen.