Laura Verweij

Laura  Verweij

Laura Verweij is verpleegkundig specialist bij het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) in het WKZ in Utrecht. Daarnaast is zij bestuurslid van de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA). De VSCA is een van de zeven partners van het MKS Programma. Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is een nieuwe manier van indiceren, organiseren en uitvoeren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis aan kinderen tot en met 17 jaar die onder verantwoordelijkheid van een (kinder)arts vallen. Er worden op dit moment in tien regio’s MKS Proeftuinen uitgevoerd. Het WKZ maakt deel uit van een van deze regio’s.

Geschreven blogs