Monique Albers

Monique Albers

Monique Albers is mede-eigenaar van Flexiekids. Zij is van oorsprong kinderverpleegkundige en heeft vanuit de ervaring in het ziekenhuis dat ouders slecht specialistische zorg thuis konden ontvangen mede het initiatief genomen voor de oprichting deze kinderthuiszorgorganisatie in Zuid-Holland. Als mede-eigenaar is ze actief geworden in de Kwaliteitsgroep Kinderverpleegkundige Nederland die later is overgegaan in de Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT). Albers is vanaf het begin bestuurder en momenteel interim-voorzitter van de BMKT. Vanuit de BMKT is ze betrokken bij het Medische Kindzorgsysteem (MKS), waarvan de BMKT een van de partners is.