Iris Beerepoot

Iris Beerepoot

Iris Beerepoot is in september 2017 gestart met een promotieonderzoek over het gebruik van zorginformatiesystemen in Nederlandse zorginstellingen. Zij doet dit als fulltime onderzoeker bij ICTZ en gastonderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Een belangrijk onderdeel in haar onderzoek is het vinden van knelpunten die zorgverleners ervaren in hun gebruik van de informatiesystemen en het in kaart brengen van deze knelpunten met behulp van process mining, met als doel verbeteringen te bewerkstelligen. Haar achtergrond is Informatiekunde en Business Process Management.

Geschreven blogs