Ella Kalsbeek

Ella Kalsbeek

Ella Kalsbeek is voorzitter van de Landleijke Huisartsen Vereniging (LHV), sinds september 2014. 

Na haar doctoraal examen Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1977 werkte zij als docent en beleidsmedewerker. Vanaf 1983 ging ze aan de slag als stafmedewerker en algemeen jurist van de PvdA. In 1989 werd Kalsbeek lid van de Tweede Kamer namens de PvdA. In 2001 en 2002 was ze staatssecretaris van Justitie tijdens het Kabinet-Kok II. Van 2002 tot 2006 was ze opnieuw lid van de Tweede Kamer.

Van 2006 tot 2014 was Kalsbeek voorzitter van de raad van bestuur van Altra, een organisatie voor speciaal onderwijs en
jeugdhulp. Naast haar activiteiten voor de LHV was Kalsbeek in nevenfuncties actief als voorzitter Stuurgroep Actieplan Professionalisering Jeugdzorg en als lid van de raad van toezicht van de Universiteit van Tilburg.

Eerder was zij voorzitter van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (2011-2015) en voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlands Jeugdinstituut (2006-2014).

Geschreven blogs