BLOG

Een gezond gebit wordt een luxe

Een gezond gebit wordt een luxe

Iemand die valt; we lachen er allemaal wel eens om bij programma's als funniest home video's. Minder grappig is het als iemand valt en daarbij een aantal tanden breekt. En wanneer die persoon vervolgens niet de middelen heeft om het gebit te laten herstellen valt er helemaal niks meer te lachen.

Contradictio

Herstel van een aantal gebroken tanden door een smak op de stoep valt namelijk meestal niet binnen de zorgverzekering. Het zit niet in het basispakket en zelfs niet in de beste aanvullende verzekering. Het kost namelijk meer dan de hoogste maximale vergoeding. Het is praktisch een contradictio in terminis te noemen: een verzekering die niet uitkeert als je het echt nodig hebt. Flauwe vergelijkingen liggen voor de hand. 'Is uw huis afgebrand? Jammer, wij betalen alleen voor het schuurtje'.


Flauw doen is niet mijn bedoeling en - eerlijk is eerlijk - er zit ook echt wel een logische gedachtegang achter de manier waarop tandartsverzekeringen nu zijn opgebouwd. Het gaat om een verzekering voor onderhoud en niet voor ongevallen. Alleen is dat wel een logica die niet alleen moeilijk aan een patiënt is uit te leggen, en vooral ook één waar de patiënt niet mee geholpen is. Die wil gewoon gebitsherstel binnen de verzekering.

Potentieel

Woensdag 9 mei publiceerde de beroepsvereniging VvAA de uitkomsten van een onderzoek naar de kosten en baten van de aanvullende tandartsverzekeringen. De uitkomsten wijzen op een hoge marge voor de verzekeraars. Eerder riep ik verzekerden al op om goed naar de voorwaarden van hun aanvullende tandartsverzekering te kijken: voor sommige mensen is het goedkoper om zelf maandelijks een bedrag opzij te zetten voor het onderhoud van het gebit. Maar ik riep - en roep ook bij deze nieuwe cijfers - verzekerden niet op om massaal afstand te doen van hun aanvullende tandartsverzekering. Omdat het namelijk potentieel een geweldig product is. Die potentie moet alleen wel waargemaakt worden.

Noodzaak

Wat is een aanvullende tandartsverzekering waar de verzekeraar, de tandarts en bovenal de patiënt blij van wordt? In de eerste plaats een product met een ongevallendekking. Vallen en je tanden breken is al vervelend genoeg zonder dat je zelf de onverwachte kosten hoeft te dragen. Daarnaast een product waarin gespaard wordt voor (groot) onderhoud aan het gebit. Waarin inleg en uitkering in evenwicht zijn met elkaar. Zo wordt een gezond gebit geen luxe, maar precies wat het is: een noodzaak.

Rob Barnasconi

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 mei 2012

Helemaal mee eens.

Anoniem

15 mei 2012

weerom "goed gesproken" door onze voorzitter der NMT.
Wat is die man goed bezig !!

Herman Wiegman

18 mei 2012

Een goede tandartsverzekering mag/moet zeker ook dekking bieden voor schade ten gevolge van trauma(ta). Maar belangrijker is dat een tandartsverzekering voldoende dekking biedt voor de kosten die gepaard gaan met het voorkomen van schade door overig ‘gebitsonvriendelijk’ gedrag: adequate (dus ook voldoende frequente) diagnostiek en adequate (op het individu toegesneden) preventieve activiteiten, vooral gericht op het op peil brengen en houden van voldoende zelfzorg/mantelzorg. Dat is doelmatiger en patiëntvriendelijker dan het (blijven) vergoeden van steeds maar weer nieuwe schade die het gevolg is van blijvend onvoldoende zelfzorg/mantelzorg. En zeker doelmatiger dan het vergoeden van activiteiten die slechts een cosmetisch doel dienen.

Top