BLOG

China-delegatie geeft impuls aan revalidatiesector

China-delegatie geeft impuls aan revalidatiesector

Dinsdagavond streek de Nederlandse delegatie onder aanvoering van minister Schippers neer in Shanghai, na de tweede dag te hebben doorgebracht in Beijing. Daar hebben enkelen van ons een revalidatiecentrum bezocht. Revalidatie is één van de speerpunten van het ‘Sino-Dutch partnership’.

Waarom nu juist revalidatie? Het antwoord is tweeledig. In de eerste plaats is in Nederland sprake van een goed georganiseerde revalidatiesector. Dit in tegenstelling tot de meeste andere landen waar revalidatie diep weggestopt is in ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Nederland behoort qua wetenschappelijk onderzoek op het gebied van revalidatie tot de wereldtop. De tweede reden is een Nederlander die al jaren onvermoeibaar de Nederlandse revalidatiesector promoot in China: drs. Hans van Dijk, voormalig bestuurder van Rijndam, een revalidatie-instelling in Rotterdam. Met hem sprak ik over de ins en outs van revalidatie in China.

Tekort aan capaciteit

In China bestaat er een enorm tekort aan revalidatiecapaciteit. Dat heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats is er relatief grote vraag. Om dit te illustreren: CVA (‘stroke’) is in China doodsoorzaak nummer één. De mortaliteit ligt in China 4.6 keer zo hoog als in Nederland. Voor een deel zal dit te maken hebben met het vrijwel ontbreken van preventie. Er lopen relatief veel mensen rond met een te hoge bloeddruk zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Leefgewoonten versterken deze problematiek. Er wordt bijvoorbeeld veel zout gebruikt in het eten zonder dat mensen de risico’s kennen die dit met zich meebrengt. Zelfs bij veel artsen zijn dergelijke ‘basics’ onbekend. De tweede reden ligt zo mogelijk nog meer aan de basis. Er zijn vrijwel geen revalidatie-instellingen. In China wordt geschat dat de revalidatiecapaciteit minimaal 100 keer de huidige capaciteit zou moeten zijn om te kunnen voldoen aan de vraag!

Hoge kosten

De revalidatie-instellingen die er op dit moment zijn, zijn vooral private instellingen die bedoeld zijn voor de ‘happy few’. Zo vraagt de revalidatie-instelling die wij vandaag bezochten - hoewel in overheidshanden - een eigen bijdrage per maand die overeenkomt met 7 keer het gemiddelde maandsalaris van een Chinees. En was wat we te zien kregen indrukwekkend? Om eerlijk te zijn: nee, dat was het niet. Het gebouw was tamelijk shabby, hoewel vermoedelijk keurig naar Chinese maatstaven. Er werd nauwelijks gebruik gemaakt van moderne apparatuur en de revalidatie-methodieken leken op die van Nederland van 40 á 50 jaar geleden. Volgens de website worden er bovendien omstreden stamceltransplantatie-therapieën uitgevoerd, hoewel de manager dit ontkende toen hierover vragen werden gesteld.

Integraal aanbod

Hoe ga je dit immense revalidatievraagstuk te lijf? Hoe ga je ervoor zorgen dat de capaciteit de komende jaren verhonderdvoudigt? Een consortium van Nederlandse bedrijven, bestaande uit bedrijven zoals Enraf Nonius en Motek Medical, ondersteund door de Nederlandse overheid en diverse kennisinstellingen hebben, onder aanvoering van Hans van Dijk, een integraal aanbod ontwikkeld. Zij hopen binnenkort een eerste instelling te realiseren in Shanghai. Het bezoek van de minister deze week betekent een belangrijke impuls. Wie zei er ook weer dat het in Nederland ontbreekt aan VOC-mentaliteit?

Laurens van der Tang
CEO VitalHealth

Alle blogs van Laurens van der Tang tijdens het bezoek aan China:
China Health Reform: zorg voor alle Chinezen
Jaloers op China
China-delegatie geeft impuls aan revalidatiesector
China wil leren van Nederland

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 september 2013

Hoewel interessant stukje vraag ik mij toch af wat de motivatie is voor nederlandse bedrijven om in china revalidatie centra te willen stimuleren en uiteraard apparatuur en software te willen verkopen en wat de minister daar voor rol in speelt. Is zij in dit verband een soort super verkoop adviseur ? Waar liggen haar belangen ? En, moeten wij chinezen gaan uitleggen hoe je aan revalidatie doet omdat nederalnd voorop loopt ? Dat is is op zijn minst een grove overschatting. Nederland loopt op erg veel landen inclusief aziatische landen enorm achter. Ik hoop niet dat deze VOC achtige zelfoverschatting representatief is voor de gehele nederlandse houding in het buitenland. VOC was niet bepaald een voorbeeld om over te nemen naar het nu en zal op lange termijn geen financieel gewin opleveren omdat het te veel gebaseerd is in egocentrisch denken. Er zijn echter wel alternatieve manieren om zaken te doen en dan zal het echt om inhoud moeten gaan en internationale samenwerking.

Top