Finance

Open data: de toekomst van de zorg?

Open data: de toekomst van de zorg?

Heeft u het al gezien? Er zijn open data in de zorg. Klinkt spannend, en is het ook een beetje. Vektis en ZN hebben de eerste open data set gepubliceerd.

De publicatie van deze gegevens staat niet op zich, in steeds meer sectoren komt data, die tot voor kort als ‘vertrouwelijk’ te boek stond in het openbare domein. De gedachte achter open data is simpel: door het publiceren van data, worden inzichten bekend die leiden tot betere besluitvorming en daarmee tot meer welvaart.

Zorgkosten

Om te kijken waar we staan in de zorg met open data hebben we de dataset die Vektis en ZN online hebben gezet eens bekeken. Er wordt in de dataset per postcode 3-gebied een overzicht gegeven van de zorgkosten. Ook is het aantal inwoners, hun leeftijd en geslacht per gebied gegeven. Kortom, het gaat hier niet over open data, maar in feite over open meta-data, aangezien de onderliggende records niet zichtbaar zijn.

Zoals gezegd het gaat om een eerste stap, en we hebben bekeken welk inzicht we uit deze data kunnen halen. Het meest interessante wat we voorlopig hebben kunnen vinden, staat weergegeven in onderstaande figuur. Op de x-as staan de (voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde) ziekenhuis- en tweedelijns GGZ kosten en op de y-as staan de (voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde) huisartskosten exclusief de huisartsen inschrijvingskosten. Iedere bol in de grafiek is een postcode gebied en de grootte van de bol is afhankelijk van het aantal inwoners (hoe meer inwoners, hoe groter – de kleur van de bol is slechts voor het contrast en heeft geen betekenis). De gemiddelde huisartskosten zijn 74,60 euro en de gemiddelde ziekenhuiskosten per gebied zijn 1.353,23 euro.

20141125_Figuur blog Ikkersheim

Door de data op deze wijze te ordenen ontstaan 4 kwadranten: regio’s met lage huisartskosten en lage ziekenhuiskosten (links onder); lage ziekenhuiskosten en hoge huisartskosten (links boven); hoge ziekenhuiskosten en hoge huisartskosten (rechts boven); hoge ziekenhuiskosten en lage huisartskosten (rechts onder).

Grote verschillen

Dat het niet om kleine verschillen gaat, wordt duidelijk als je naar de x-as gaat: regio’s met zo’n 800 euro ziekenhuiskosten per inwoner per jaar versus regio’s met 1800 euro kosten per inwoner per jaar. Ook voor de huisarts zie je ongeveer een factor 2 aan kostenverschillen. Deze verschillen kunnen natuurlijk veroorzaakt worden door zorgzwaarte verschillen (we hebben immers slechts een simpele correctie voor leeftijd en geslacht gedaan),  maar ook heel goed door regionale werkwijzen, waar in de ene regio huisartsen veel sneller verwijzen dan in de andere regio.

Al met al een goede stap deze open data en de volgende stap in natuurlijk het ‘verhaal’ achter deze cijfers ophalen en begrijpen. Want zou het niet mooi zijn als we kunnen zien of lage kosten regio’s ook goede uitkomsten behalen in termen van levensverwachting en andere uitkomstmaten? Hiervoor is het koppelen van deze dat met bijvoorbeeld klinische registraties of PROMs een volgende stap. Kortom open (meta) data heeft de toekomst, alhoewel deze stap wellicht meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Maar zo gaat het meestal met nieuwe dingen!

David Ikkersheim, Egge van der Poel en Berber Goedhart

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Robert van Kooten

25 november 2014

Kan het ook zijn dat mogelijk in een regio meer spoedeisende hulp gevallen zijn in 2012 of dat er meer chronische patienten zijn? In deze gevallen is er namelijk geen bezoek aan de huisarts geweest en vormen daarmee namelijk gevallen die verstorend kunnen optreden in deze relatie....

Arend Jan Poelarends

25 november 2014

Goede aanzet om het te gaan hebben over de integrale zorgkosten. Interessant die regionale spreiding.

Let wel op: het gaat hier om declaratiegegevens, dat is wat anders dan zorgkosten.

Glenn Mitrasing

25 november 2014

Wie analyseert deze data? Kun je wel conclusies hieruit trekken?

Pieter Hooftman

26 november 2014

Mooie informatie. Maar de genoemde toekomst is er al tientallen jaren.

"Heeft u het al gezien? Er zijn open data in de zorg": u bedoelt zoals bijv. het CBS dat al tientallen jaren doet m.b.v. Statline?

Daarin is o.a. te zien dat Zeeland het laagste aantal medisch specialistische diagnoses per hoofd van de bevolking heeft (79.151 op 100.000) en Flevoland het hoogste aantal (109.920 op 100.000). Zijn de mensen in Flevoland zieker, of is er iets anders aan de hand?

Interessante vragen, voor het vinden van antwoorden is het beschikbaar zijn van de data slechts één voorwaarde, tijd en expertise om ze te analyseren zijn m.i. essentiëler.

Top