BLOG

Waarom wobben?

De Autoriteit Consument & Markt wobben. Of ik als bestuurder van Careyn niets beters te doen heb? Jazeker, we, dat wil zeggen de raad van bestuur en de medewerkers, hebben onze handen meer dan vol aan het aanpassen van de organisatie aan het nieuwe zorgstelsel.

Om ondanks de talrijke veranderingen en bezuinigingen onze klanten in de wijken en de woonzorglocaties de noodzakelijke zorg en ondersteuning te blijven bieden, krijgen onze zorgprofessionals het voortouw. Tegelijkertijd halveren we de overhead; een enorme operatie. Deze zogeheten transitie en transformatie voltrekt zich in hoog tempo, soms zelfs te hoog en dat trekt een zware wissel op iedereen die erbij betrokken is. Maar wat moet, moet. Temeer omdat we de doelen van de hervorming van het stelsel van harte onderschrijven. Careyn ziet het als haar maatschappelijke taak om de zelfredzaamheid van de klanten te helpen verstevigen, zodat passende zorg en ondersteuning beschikbaar en betaalbaar blijven voor de mensen die het echt nodig hebben.

Zorgvuldig

De hervorming moet wel zorgvuldig verlopen, anders gebeuren er ongelukken. Die dreigen als de pilot ‘Zorg in de wijk’ doorgaat, die Zilveren Kruis wil uitvoeren in Utrecht, Zwolle, Ommen en Hardenberg. De proef met het per wijk aanbesteden van de thuiszorg leidt tot prijsvechten tussen de zorgaanbieders, aantasting van de zorg en een toename van de  administratieve rompslomp voor de zorgverleners. 

In de aanbesteding is bovendien onvoldoende rekening gehouden met specialistische vormen van zorg, zoals oncologieverpleging, wondzorg en dementiezorg die alleen bovenwijks en regionaal georganiseerd kunnen worden. De gunning aan preferente zorgaanbieders ondermijnt ook de wettelijk vastgelegde keuzevrijheid van de klant. De zorgorganisaties krijgen namelijk alleen in de aan hen gegunde wijken het normale NZa-tarief, in de andere wijken moeten zij zorg leveren voor 75 procent van het tarief, dat is onder kostprijs.

Risico’s

Wij hebben Zilveren Kruis in een vroeg stadium gewezen op deze risico’s van de proef. Zolang de verzekeraar ons aanbod tot nader overleg niet oppakt, zien we geen andere keuze dan de gang naar de rechter. Het doet ons deugd dat inmiddels tal van organisaties, zorgprofessionals en belangengroepen ons verzet steunen, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, cliëntenraden en ouderenorganisaties.

Wij hopen van harte dat Zilveren Kruis alsnog tot inzicht komt en in het belang van het behoud van goede, betaalbare zorg en ondersteuning aan de burger de pilot alsnog afblaast zodat  we gezamenlijk kunnen werken aan de gewenste veranderingen en wij ons weer volledig met ons onze eigenlijke werk kunnen bezighouden in plaats van met wobben en procederen. Dat zou een hele zorg minder zijn!

Rob van Dam

Voorzitter raad van bestuur Careyn

Rob van Dam_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

L S

1 oktober 2015

Skipr-site en iPad, werken niet samen! Nog steeds niet!

Top