BLOG

De positieve kanten van de Amerikaanse gezondheidszorg

Deelnemers en hoogleraren van de TIAS executive Master of Health Administration (MHA) maakten voor de tweede achtereenvolgende keer een studiereis naar de business school van Dartmouth college, TUCK school for business. Een inspirerende ervaring met top-docenten, prachtige ambiance en een bijzonder werkbezoek.

De lommerrijke omgeving van de universiteit in New Hampshire creëert de rust om even afstand te nemen van de waan van de dag. Reflecteren op onze eigen gezondheidszorg en spiegelen aan de Amerikaanse. Die blijkt opvallend veel positieve kanten te hebben. Vanuit het Nederlandse perspectief wordt vooral de beperkte toegankelijkheid en solidariteit als een negatief aspect gezien. Maar op andere vlakken blijken we zeker nog van de Verenigde Staten te kunnen leren. Bijvoorbeeld de in opkomst zijnde Acountable Care Organizations (ACO) hebben veel interessante kenmerken.

Door de regie over een groep patiënten te nemen en daarvoor de zorg te organiseren of in te kopen voor een vast bedrag bestaat er geen perverse prikkel in vergelijking met pay for performance. Tegelijk wordt de zorg in de keten op elkaar afgestemd en is de ACO verantwoordelijk voor goede kwaliteit van de zorg. Geld dat overblijft is besteedbaar door de organisatie zelf zodat er een prikkel is voor efficiënte zorgverlening. De positie van de werkgever in de organisatie van de zorg in de Verenigde Staten is een interessant kenmerk. Het heeft voordelen dat er een duidelijke financiële motivatie is voor de werkgever om de werknemers gezond te houden.

Uitgaven beperken

Eén van de manieren om de uitgaven aan gezondheidszorg te beperken is door tijdig keuzes te maken om af te zien van (dure) behandeling. Gepaste zorg is het project dat de KNMG hierover in Nederland heeft opgezet. Ook in Nederland staan dokters nog teveel in de behandel-modus. Dat is kostbaar en draagt niet zondermeer bij aan betere gezondheid. Tijd nemen om te begrijpen (listening and understanding) en om alternatieven te laten ontstaan wordt wel slow medicine genoemd, als tegenhanger van de fast medicine waarbij niet altijd de keuzes worden gemaakt die het meeste waarde toevoegen voor de patiënt. Door toepassen van slow medicine overlijdt 95 procent van de inwoners van een elderly care facility dat we bezochten in die woonomgeving terwijl elders in de VS de meeste patiënten in het ziekenhuis overlijden.

We leerden verder lessen over het ontwikkelen, introduceren en succesvol maken van innovaties in een competitieve omgeving zoals die ook in de Nederlandse gezondheidszorg steeds meer ontstaat. We hebben ruim kunnen discussiëren met Elizabeth Teisberg, auteur van 'Redefining Health Care', over de toepassing van Value Based Health Care.

Om de enorme input van nieuwe perspectieven voldoende te verwerken werd dagelijks vooraf aan het programma een fris rondje hardgelopen in de prachtige bossen zodat het hoofd weer ruimte kreeg voor een dag vol informatie en interactie. In maart zullen de MBA studenten van TUCK hun weder bezoek aan TIAS brengen.

Door op deze manier nieuwe perspectieven te introduceren werken TUCK & TIAS aan een nieuwe generatie leiders in de zorg die anders kijken en anders denken!

Peter van der Voort

Hoogleraar Healthcare aan TIAS School for Business and Society

peter van der voort_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top