HRM

Investeer in gezonde medewerkers en tel uit je winst

Het onderzoek Gezond werken in de zorg bevestigde wat we al vermoedden: de fysieke en psychische belasting in de zorg is hoog. 8 op de 10 de zorgmedewerkers geeft aan fysieke klachten te hebben en 23 procent van deze groep kan als gevolg van deze klachten het eigen werk niet volledig uitvoeren. Het gevolg? Een lagere productiviteit en meer verzuim.

Het lijkt een voor de hand liggende conclusie: investeer in de gezondheid van uw medewerkers. Een fitte en vitale medewerker presteert beter, verzuimt minder en ervaart meer werkplezier. Deze medewerker levert betere zorg en draagt bij aan betere kwaliteit. Maar ik weet dat er veel meer gaande is in de zorgsector dat ook uw aandacht vraagt. Dus ook voor de hand liggende conclusies moeten onderbouwd worden.

Gelukkig kan dat nu voor de beslissing om te investeren in gezondheid. Het Simulatiemodel Gezond werken laat u zien welke effecten investeringen hebben op productiviteit, verloop en verzuim van medewerkers in uw organisatie. Niet de algemene aannames, maar gebaseerd op uw eigen cijfers. Het model geeft aan welke investering uw organisatie binnen 1 jaar terugverdient.

Een voorbeeld. Er werken ruim 1 miljoen mensen in de zorg, met een verzuimpercentage van 4,8 procent. Stel: zorgorganisaties investeren 110 euro per medewerker in gezond werken. Hierbij gaat het om een combinatie van interventies in fysieke en psychosociale belasting, werk-privébeleid, bewegen en leiderschap. Dit levert de sector een grote productiviteitswinst op en verlaging van verzuimkosten. Dit levert de zorg ruim 300 miljoen euro op.Trek daar de investering vanaf en de zorg houdt onderaan de streep ruim 200 miljoen netto over.

Eerder was het voor zorgorganisaties niet duidelijk hoeveel zo'n investering nu precies oplevert. Het Simulatiemodel Gezond werken biedt u deze informatie wel: minder verloop en verzuim, hogere productiviteit, lagere loonkosten, dalende uitgaven voor verzuim en verloop, betere kwaliteit van zorg én uw investering terugverdiend binnen 1 jaar. En dat is een horizon die binnen de dynamische zorg nog te overzien is!

Dominique Vijverberg

Dominique Vijverberg_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top