BLOG

Standaarden doorvoeren doe je niet alleen

Secretaris-generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS vindt digitale gegevensuitwisseling van gezondheidsinformatie van belang. Misschien kan de overheid meehelpen door tijdelijk ict-standaarden ongewijzigd te laten.

Half juni was ik aanwezig bij een 'optreden' van Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS tijdens de Denktank IZO 2020 in Leiden. Het onderwerp dat Erik besprak, kwam op veel punten overeen met wat ik een paar dagen daarvoor ook al van hem gehoord had, tijdens de afsluiting van de e-healthweek in Amsterdam. Ben ik een volgeling van Erik? Je zou het bijna gaan denken.

Tijdens de e-healthweek werd MedMij gepresenteerd, een nieuwe standaard voor gegevensuitwisseling van gezondheidsinformatie. In een korte inleiding op de lancering van MedMij onderstreepte Erik het belang ervan en zijn motivatie om de doelstellingen te behalen, nog voor 2020. In zijn enthousiasme vertelde hij dat de softwareleveranciers dit binnen een jaar gebouwd kunnen hebben. Gelukkig heeft de secretaris-generaal meer verstand van andere zaken. Want Erik heeft waarschijnlijk niet gedacht aan alle andere regelgeving die jaarlijks door centrale en decentrale overheden en andere instanties over de zorgmarkt uitgestort worden. Ook deze zaken dienen door softwareleveranciers ingebouwd te worden. De tijdspanne die voorligt is op zich wel realistisch en houdt rekening met alle onderdelen en fasen die uitgewerkt moeten worden, maar houdt geen rekening met andere zaken die spelen op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg.

Contracten opzeggen

Een paar dagen later herhaalde Erik zijn statement dat softwareleveranciers moeten leveren wat er gevraagd wordt en wel binnen de gestelde termijn. Zo niet, dan kunnen wat hem betreft de contracten opgezegd worden.

Het zou enorm helpen als alle overheden en gelieerde organisaties daaraan meehelpen door gedurende één of twee jaar alle andere standaarden ongewijzigd te laten. Dus geen nieuwe codes, afsluitredenen, wijzigingen in bestandsdefinities en dergelijke in het kader van Wlz, Wmo, JW en ZVW. Geen aanpassingen in het kader van de ggz, PGB en CAK. Laat deze gedurende 2018 en 2019 eens ongewijzigd, zodat de focus kan liggen op de realisatie, oplevering en implementatie van MedMij in 2019. Daar worden dan niet alleen de burgers, cliënten en patiënten blij van, maar ook de zorgaanbieders en de softwareleveranciers. Centric sluit graag aan bij open standaarden die helpen om informatie-uitwisseling te verbeteren. Ik kijk ernaar uit om deze nieuwe gegevensuitwisselingsstandaard te kunnen implementeren. Het zal eraan bijdragen dat cliënten en hun omgeving meer regie over hun gezondheid en hun leven krijgen.

Belofte

Op 10 juni tekenden een groot aantal partijen een belofte. De belofte om gezondheidsinformatie digitaal beschikbaar te stellen en uitwisseling veilig digitaal te kunnen uitwisselen. Als eerste tekende Erik Gerritsen. Direct daarna tekende ook Kees Donker voor OIZ, namens een groot aantal softwareleveranciers in de zorg.

Erik vroeg om voorstellen om de gestelde doelen te realiseren. @ErikGerrit, hoeveel concreter wil je het hebben?

Eddy van de Werken

Productmanager VVT en jeugdzorg bij Centric

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top