BLOG

Kort verblijf en Geriatrische Revalidatie Zorg: kansen voor de VVT?

Goed nieuws voor de VVT, kennis van samenwerken in de Geriatrische Revalidatie Zorg kan eenvoudig worden ingezet voor kortdurend verblijf.

In de afgelopen periode is voortdurend aandacht geweest voor de veranderingen in de zorg. Eén verandering is echter onderbelicht gebleven. Eind mei heeft minister Schippers aangekondigd dat kort verblijf in zorginstellingen vanaf volgend jaar in het basispakket zit. Een ingreep om te voorkomen dat onnodig gebruik gemaakt wordt van dure ziekenhuiscapaciteit.

Ik zie een mogelijkheid voor VVT-instellingen om gebruik te maken van deze nieuwe regelgeving; voor kort verblijf zijn dezelfde kwaliteiten en faciliteiten nodig als die nodig zijn om de GRZ doelmatig en effectief in te zetten. Er moet gecommuniceerd, afgestemd en samengewerkt worden in de keten.

Voorwaarden

Niet onbelangrijk is dat in de komende maanden moet blijken of zorgverzekeraars deze zorg ook daadwerkelijk gaan inkopen en onder welke voorwaarden. Binnen de GRZ wordt volop gewerkt om de problemen voor cliënten in de samenwerking tussen zorgverleners te verminderen. De juiste en tijdige samenwerking binnen de GRZ is van toegevoegde waarde voor de cliënt en systeem, maar ook voor de samenleving als geheel. Bij een juiste samenwerking kan een patiënt sneller doorstromen van ziekenhuis naar de GRZ om daar tijdig de juiste zorg te ontvangen en de stap naar de thuissituatie of langdurige verblijfszorg makkelijker te maken.

Dit heeft parallellen met het kortdurend verblijf; ook hierin zijn afspraken over de afstemming van zorg vanaf de behandeling in het ziekenhuis tot nazorg in de thuissituatie nodig. En met de juiste inzet in kortdurend verblijf kan zelfs opname in de langdurige zorg worden voorkomen.

Dirigent

Er is gesteggel geweest over de definitie van kort verblijf en de rolverdeling binnen kortdurend verblijf. Dit droeg niet bij aan een oplossing, zo dus ook hier mijn oproep aan VVT-instellingen: ga snel aan de slag en overleg met collega-instellingen over de mogelijkheden om een regionale keten voor kortdurend verblijf  te organiseren. Als de VVT, met de kennis die ze vanuit de GRZ al hebben, zich zal opstellen als dirigent voor kort verblijf, zal regionale afstemming veel gemakkelijker verlopen.

Zorgorganisaties die de dienstverlening uitbreiden naar kortdurend verblijf zijn van essentieel belang en zullen de spil blijken te zijn in een goed en effectief zorgaanbod. Samenwerking zou uitkomst kunnen bieden voor een sector waarvan de financiële posities toch al onder druk staan. Zijn er nog meer redenen nodig voor VVT om naar samenwerking en kort verblijf te kijken?

Elmer Schrik
Adviseur Arteria Consulting
Elmer Schrik_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top