BLOG

We moeten niet alleen discussiëren maar vooral doen

De verkiezingen staan voor deur en onderwerpen als kostenbeheersing, ontschotting en de inrichting van het zorgstelsel komen veelvuldig aan bod. Cruciaal is dat we altijd dichtbij de inhoud blijven, dichtbij de patiënt.

Recent verscheen het rapport "Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan". In de inleiding staat beschreven dat 'kantelen' in het zorgdebat één van de meest gehoorde woorden is, terwijl het in de praktijk bijzonder weerbarstig lijkt te zijn om dit te bewerkstelligen. Tijdens het paneldebat in Nieuwspoort over dit rapport waren alle aanwezigen het erover eens dat de patiënt centraal dient te staan en niet de instituties. We onderkenden ook dat de bestaande regelgeving en financieringsstromen ons vaak in de weg staan. Maar hoe kunnen we toch, samen met de patiënt, innoveren voor de beste zorg nu en in de toekomst?

Gelukkig zien we succesvolle initiatieven in de regio waarmee stappen worden gezet voor een nog betere regionale samenwerking ten gunste van de patiënt. Het ziekenhuis, de eerste lijn en de zorgverzekeraar weten elkaar steeds vaker te vinden om de samenwerking structureel te versterken en samen te werken aan de toekomstige beschikbaarheid en betaalbaarheid van kwalitatief goede zorg in de regio. Daarbij kunnen innovatieve manieren van financieren faciliteren in het versterken van de onderlinge samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid voor de zorg en de zorgkosten. We weten dat kleinschalig innoveren lastig is. Opschalen en samenwerken met andere organisaties zijn dan ook voorwaarden voor succes.

De beste zorg

De beste zorg met aandacht voor hem of haar als mens, en het liefst dichtbij in de eigen regio. Hoe kunnen we onze patiënten dat blijven bieden, nu en in de toekomst? Door gebruik te maken van de sterke punten die het stelsel in Nederland reeds heeft gecombineerd met nieuwe mogelijkheden die deze tijd ons biedt. Regionale ziekenhuizen hebben met patiënten en elkaar gezocht naar een innovatie om hieraan gehoor te geven. Het BovenIJ Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Röpcke-Zweers Ziekenhuis en het Ziekenhuis Rivierenland Tiel zijn sinds oktober dit jaar ook digitaal bereikbaar voor patiënten via de dienst BeterDichtbij. Patiënten kunnen eenvoudig via BeterDichtbij een vraag stellen die zij tijdens het polibezoek vergeten waren, maar ook om bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen te ontvangen van de arts. Gewoon op hun smartphone, in een beveiligde omgeving én van de eigen arts.

De relatie tussen de patiënt en zorgverlener staat centraal binnen het BeterDichtbij serviceconcept. Doel is zeker niet om meer zorgvraag te creëren maar juist om grip te krijgen op het eigen zorgproces. "Dit is juist de manier om dichterbij mensen te komen, om makkelijker te communiceren met je zorgverlener en het ziekenhuis", zei cardioloog Bas van Bemmel van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis laatst over BeterDichtbij in een uitzending van RTV Oost. Dat patiënten hun vragen nu via de app kunnen stellen en uitslagen makkelijk kunnen ontvangen, is niet alleen van grote waarde voor de patiënt in de behandeling. Dit zal ook leiden tot minder telefonische vragen en kan een extra afspraak soms voorkomen omdat dit al via BeterDichtbij is overlegd. Door te beginnen bij de inhoud, dichtbij de patiënt, werken we zo aan een efficiëntere zorgverlening.

Sterke samenwerking

Dat dit nu mogelijk is en voor steeds meer patiënten in regionale ziekenhuizen in Nederland mogelijk wordt, is te danken aan sterke samenwerking. Want het BeterDichtbij concept is door regionale ziekenhuizen, leden van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, gezamenlijk ontwikkeld. Want innoveren begint bij jezelf, dichtbij. En dankzij de regionale toepassing kan de dienst precies op de vraag van de patiënt worden afgestemd.

BeterDichtbij is bij de eerste vier regionale ziekenhuizen in gebruik genomen. Meerdere andere ziekenhuizen hebben zich al aangemeld voor implementatie in 2017. De volledige ambitie van het BeterDichtbij-concept is 'De service van je eigen zorg makkelijk en altijd dichtbij'. In 2017 gaan we de BeterDichtbij dienst verder door ontwikkelen. Huisartsen gaan ook al in enkele regio’s meedoen en de functionaliteiten worden verder uitgebreid. Daarbij gaan we meer diensten toevoegen waaraan patiënten behoefte hebben. De focus ligt op digitale zorgtechnologieën die een meerwaarde hebben voor mensen in de regio en de patiënt en die de kwaliteit van zorg verder verhogen.

Met een concept als BeterDichtbij ('low tech, high impact') leveren we daarmee gezamenlijk onze bijdrage aan de grote zorgthema’s als kostenbeheersing, ontschotting en een toekomstbestendige zorg in Nederland. Niet door alleen te blijven discussiëren maar vooral door te doen.

Yvonne Snel

Directeur Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

Yvonne Snel_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top