BLOG

Maak zorg betaalbaar door nu te investeren

Het CPB berekende recentelijk dat de economische groei een ongekende spurt maakt. Dat is goed nieuws voor het nieuwe kabinet, omdat er dus extra geld in de lade komt. Tegelijkertijd werd echter bekend dat het nieuwe kabinet weer meer moet bezuinigen, door een flinke toename aan zorgkosten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de zorg minimaal op hetzelfde niveau houden (of zelfs verbeteren) en waar nodig efficienter inrichten?

Hoewel we in Nederland nog steeds een van de beste zorgsystemen ter wereld hebben, is het wel verstandig om te kijken waarom de zorg in steeds zwaarder weer verkeert. Er gebeurt namelijk enorm veel, waardoor de hoge kwaliteit van zorg onder druk komt te staan:

•    In sommige delen van Nederland is het enorm moeilijk om aan zorgpersoneel te komen. Door de druk van wet- en regelgeving is de administratieve last hoog, waardoor er minder tijd overblijft voor het verlenen van zorg. Dat wordt door veel zorgverleners ervaren als een te hoge werkdruk.

•    In de thuiszorg wordt de zorg verschoven van intramuraal naar extramuraal. Door een aantal factoren (langer thuis verplegen, zwaardere gevallen, mantelzorg) wordt deze vorm te duur.

•    Door de vergrijziging stijg stijgen de zorgkosten ook aanzienlijk. Volgens het CPB is een gemiddeld gezin in 2040 iets meer dan een derde van het inkomen kwijt aan zorgkosten.

Technologie

Er is dus aan de ene kant een tekort aan goed geschoolde, gemotiveerde arbeidskrachten. Van andere kant zijn er steeds meer oudere cliënten om te verzorgen. Dit wordt ook wel dubbele vergrijzing genoemd en dat is een groot probleem voor de zorgsector. Technologie kan daarbij uitkomst bieden, want dat is een middel om mensen zorg te laten verlenen en om de administratieve werkzaamheden te minimaliseren, zodat er meer tijd aan het verlenen van zorg kan worden besteed. Zinvol gebruik en opschaling van onder meer e-health, domotica en thuistechnologie moet ervoor zorgen dat cliënten autonomer kunnen leven de kwaliteit en veiligheid van zorg minimaal gelijkwaardig blijft en de kosten per cliënt lager worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlenen van zorg op afstand, slimme apparaten in huis waarmee de cliënt kan communiceren (domotica) en eventuele zorgrobots die kunnen helpen bij eenvoudige taken of die worden ingezet tegen eenzaamheid. Door het inzetten van zelfsturende software door kunstmatige intelligentie kan de administratieve last worden verlaagd, zodat zorgverleners meer tijd overhebben om hun vak uit te oefenen. Met deze oplossingen blijft de zorg toegankelijk en wordt de cliënt weer centraal gesteld. De zorgverlener wordt daardoor een participant in het netwerk van de cliënt, waardoor veel betere zorg kan worden verleend.

Welzijn

Uiteindelijk draait het inzetten van technologie natuurlijk allemaal om het welzijn van de patiënt en cliënt. Het is daarom ook een goed teken dat meer dan de helft van de Nederlanders openstaat voor het inzetten van zorgrobots en kunstmatige intelligentie, volgens onderzoek van onderzoeksbureau PwC. Die bereidheid ligt overigens lager dan bij opkomende landen, waar de gezondheidszorg in ontwikkeling en daarmee flexibeler is. Dat komt vooral omdat de Nederlandse zorg te maken heeft met de wet van de remmende voorsprong: het gaat al jaren relatief goed, waardoor innovatie niet het belangrijkste is en de voorsprong een remmende werking krijgt ten opzichte van andere landen.

Die beperkte ICT is ook waarom zorginstellingen nog niet vol inzetten op technologische hulpmiddelen als kunstmatige intelligentie en zorgrobots. Volgens het bovenstaande onderzoek is deze technologie nog in een vroege fase van ontwikkeling en geven veel zorginstellingen aan dat de ICT-infrastructuur nog niet klaar is voor deze verandering. Een mogelijk oplossing ligt in het werken in de cloud, waardoor organisaties sneller kunnen profiteren van moderne oplossingen, zonder dat ze hun eigen beperkte ICT-infrasructuur direct moeten verbeteren. Een investering in de systemen zou dus zeer welkom zijn, zodat de adoptie van technologie in een stroomversnelling raakt en het werk beter, nauwkeuriger en sneller kan worden gedaan.

Het klinkt tegenstrijdig, maar juist nu moet er extra worden geïnvesteerd in IT het moderniseren van de zorg om het betaalbaar te houden, zodat er uiteindelijk ook geïnvesteerd kan worden in andere belangrijke zaken in diezelfde sector. Een goede en betaalbare zorg voor toekomstige generaties is voor ons allemaal van belang, laten we daar dan ook gezamenlijk aan bijdragen.

Olav van de Reijken

General manager healthcare Unit4

Olav van de Reijken_311

 

---

Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention is innovation in cure, care & technology. Een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties. In 2016 door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor 5 punten geaccrediteerd. 

Stay tuned voor het programma van 14 november 2017! Meer info: www.ehealthconvention.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top