BLOG

Eigen risico fysiotherapie staat haaks op substitutie

Premier Rutte heeft zijn nieuwe kabinet gepresenteerd. Ik feliciteer Hugo de Jonge met zijn benoeming als minister van VWS en als vice-premier, Bruno Bruins met zijn benoeming als minister voor Medische Zorg en Paul Blokhuis met zijn benoeming als staatssecretaris op dat zelfde departement. Ze komen respectievelijk uit de gemeentelijke en provinciale politiek. Die ervaring kan van pas komen, nu de zorg steeds meer plaatselijk georganiseerd zal worden.

Minister Bruins wordt met de zorgverzekeringswet in portefeuille voor onze beroepsgroep, de fysiotherapeuten, een belangrijke gesprekspartner. Staatssecretaris Blokhuis gaat over preventie, dus ook met hem moeten we om tafel.

Substitutie en preventie

Het regeerakkoord zadelt De Jonge, Bruins en Blokhuis  op met de zware opdracht om de groei van de zorguitgaven verder af te vlakken. Dat kan alleen maar door te besparen op nodeloze zorguitgaven. Fysiotherapeuten kunnen blij zijn dat het kabinet daarvoor het 'wapen' van de substitutie in wil zetten. In het regeerakkoord staat te lezen dat ze echt willen bereiken dat (goedkope) eerstelijnszorg de duurdere tweedelijnszorg zoveel mogelijk voorkomt. Dat is een positief punt voor onze beroepsgroep maar vooral voor patiënten.

Wat me dan weer verbaast, is dat het kabinet er niet voor kiest om naast huisartsenzorg en wijkverpleging, ook de fysiotherapie buiten het eigen risico te laten vallen. Als je écht werk wilt maken van substitutie, dan lijkt het me logisch dat je de eerstelijnszorg volledig toegankelijk maakt. Dat het kabinet dat niet doet is een omissie en tegelijk het eerste agendapunt dat ik bij de nieuwe bewindslieden zal aankaarten.
 
Dat geldt ook voor het feit dat het kabinet wil investeren in preventie. Als er nou één beroepsgroep is, die de bevolking in beweging houdt, dan is het wel de fysiotherapie. In beweging blijven is toch aangetoond het belangrijkste wat een mens kan doen om gezondheidsproblemen te voorkomen? Dus waarom dan toch het eigen risico handhaven voor de experts in houding en beweging die fysiotherapeuten zijn, als je op je vingers kunt natellen dat je er enorme besparingen mee kunt bereiken? Ook dat zal ik graag onder de aandacht van de ministers en staatssecretaris brengen.

Beweegzorg-interventies

Aan de andere kant – we moeten onze zegeningen tellen - is de investering in beweegzorg natuurlijk een gouden kans voor fysiotherapeuten. Ze krijgen daarmee de mogelijkheid om samen met plaatselijke organisaties en instanties actief bij te dragen aan preventie. Als fysiotherapeuten die kans écht pakken, dan zal ik de bewindslieden vragen of de investering van 170 miljoen voor de komende 4 jaar, die het kabinet in preventie wil steken, wel voldoende is om beweegzorg-interventies structureel te bekostigen. Ik betwijfel dat namelijk.
 
Waar ik niet over twijfel is dat de nieuwe ministers en staatssecretaris zullen toezien op het nakomen van de afspraken die we met zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie hebben gemaakt in het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg, onder toeziend oog van ex-minister Schippers.

Integraal akkoord

Daarbij komt dat ik er van uit ga dat alle hoofdlijnakkoorden vanaf 1 jan 2019 leiden tot één integraal akkoord. Dat zal wat vergen van medische specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en paramedici (fysiotherapeuten) én de nieuwe bewindslieden. Als we dat akkoord sluiten komen 'zorg op de juiste plek' en 'zinnige en zuinige zorg' pas echt tot stand, met de patiënt als uitgangspunt. Dan komen welzijn en zorg bij elkaar en moeten gemeenten en zorgverzekeraars de handen in elkaar slaan.
 
Een laatste belangrijk punt is dat de nieuwe regering erkent dat er geen balans is in de machtsverhouding tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het KNGF roept dat samen met andere organisaties al jaren en dat heeft dus kennelijk effect. Het kabinet pleit dan ook voor een minder zwaar mededingingsregime. Dat voornemen moet ons ruimte geven in onderhandelingen met zorgverzekeraars. Ik zal de bewindslieden daar graag aan houden.

Patiënt

En de patiënt? Het eigen risico wordt niet verhoogd. Dat is fijn voor patiënten. Daarnaast wil dit kabinet ook eindelijk de stapeling van eigen bijdragen aanpakken die patiënten voor allerlei zaken zelf moeten betalen. Zorgconsumenten kunnen dus tevreden zijn.
Fysiotherapeuten ook. Een beetje.
 
Guusje ter Horst

Voorzitter KNGF

Guusje ter Horst_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top