BLOG

In memoriam: Ans Grotendorst

In 2012 benoemde de toenmalige minister van VWS, Edith Schippers, de commissie Innovatie zorgberoepen en opleidingen. Deze commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over de toekomst van de zorg, zorgberoepen en zorgopleidingen.

Wie anders dan Ans Grotendorst kon ons helpen met en leiden naar twee mooie adviezen die niet alleen omarmd werden, maar ook ingevoerd worden? Ans Grotendorst, onderwijskundige die haar hart verloor aan de zorg. En wij die ons hart verloren aan Ans, haar kennis en kunde over onderwijs.

Ans bracht zorg en onderwijs bij elkaar. Ze hielp ons de zorg te professionaliseren en haar route was via onderwijs. Ze wees ons de weg en was onze kritische vriendin. Wij zijn haar ontzettend dankbaar.

Deskundig

Ans Grotendorst, bescheiden, vriendelijk en deskundig. Ze is niet alleen de grondlegger van het geprofessionaliseerde onderwijs in de verpleegkunde, maar ook van het onderwijs bij de politie. Ze schreef en dacht graag en dat resulteerde in diverse artikelen en boeken.

Ans twitterde graag en veel tot 11 juni (@angarant). Toen werd het stil. Geen vogels meer, geen natuur, geen opmerkelijke beschouwingen, geen humoristische toepassingen. Ans is er niet meer, we zijn haar dankbaar, maar we zullen haar zo ontzettend missen.

Marian Kaljouw 
Voorzitter raad van bestuur NZa en

Kete Kervezee
Voorzitter commissie Innovatie zorgberoepen en opleidingen

Marian Kaljouw_311 Kete Kervezee_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top