BLOG

Beter leven met kanker kan miljard euro opleveren

Steeds meer mensen genezen van, of leven langer met kanker. In Nederland leven 770.000 mensen die kanker hebben, of hebben gehad. Daarmee komt er meer aandacht voor de kwaliteit van leven tijdens en na de ziekte.

KWF Kankerbestrijding financiert een groot aantal onderzoeken op dit gebied, variërend van werkhervatting tot arts-patiëntcommunicatie en van behandelingen om vermoeidheid tegen te gaan tot online tools om angst voor terugkeer van de ziekte te behandelen.

Nieuwe behandelingen zijn hard nodig, want uit onderzoek dat KWF liet uitvoeren onder 1.423 (ex-)patiënten blijkt dat:

- 86% van de ondervraagden klachten ervaart;
- 64% kampt met klachten ten aanzien van emoties;
- 39% van de patiënten last heeft van vermoeidheid.

Hoewel wetenschappelijk onderzoek in veel gevallen leidt tot bewezen effectieve behandelingen, zien we dat lang niet iedereen die daar behoefte aan heeft ook daadwerkelijk toegang heeft tot deze zorg. Bijvoorbeeld omdat behandelingen onvoldoende aangeboden worden. Of omdat ze niet worden vergoed uit het basispakket.

Maatschappelijke Businesscase

Kosten en baten spelen een belangrijke rol bij toelating tot het basispakket. Dat klinkt redelijk: als iets geld kost, moet het natuurlijk wel wat opleveren. Maar die baten gaan verder dan een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Wat in een kosten/baten-analyse niet zichtbaar wordt, is de potentiële maatschappelijke winst.

Daarom heeft KWF in een Maatschappelijke Businesscase voor drie bewezen effectieve behandelingen in kaart gebracht waar deze winst nou precies zit. Daaruit blijkt dat, gerekend tot 2030, ruim een miljard euro kan worden bespaard door implementatie van:

- Zingevingsgerichte Groepstherapie
- Mindfulnessbased Cognitieve Gedragstherapie
- OnTrack (verminderen van vermoeidheid en bijwerkingen)

Ik hoor u denken: 'een miljard, jaja'. Toch is het geenszins uit de lucht gegrepen. Een
(ex-)patiënt die minder moe of depressief is, maakt minder snel gebruik van zorg, ondersteuning vanuit de WMO, of een uitkering van het UWV. Ook is er minder arbeidsverzuim en een hogere productiviteit. Daarmee valt er dus winst te halen voor zorgverzekeraars, werkgevers en de overheid.

Neem de Mindfulnessbased Cognitieve Gedragstherapie, bedoeld om ‘psychological distress’ te verminderen, een klacht die we bij 40 procent van de patiënten zien. Gebaseerd op de incidentie van kanker in 2016 (108.400), zijn er jaarlijks ruim 43.000 patiënten die baat hebben bij deze therapie. Uit stakeholderanalyse blijkt dat ongeveer de helft daarvan behoefte heeft aan deze behandeling, die zo’n 300 euro kost, maar tot wel ruim 2000 euro per patiënt aan potentiële besparingen oplevert.

Daarmee licht ik nu één van de vele behandelingen uit, die nog niet op grote schaal beschikbaar zijn, maar waar de patiënt wél om zit te springen. KWF vindt het belangrijk dat alle patiënten toegang hebben tot deze hulp. De Maatschappelijke Business Case drukt die wens uit in harde cijfers.

Op woensdag 27 juni overhandig ik het rapport officieel aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, tijdens de ‘Dutch Day’ op de Prehabilitation World Conference in Eindhoven. Deze dag vormt daar een ideaal podium voor, gezien de aanwezigheid van het Ministerie, zorgverzekeraars, ziekenhuismanagers, medisch specialisten, paramedici en onderzoekers. En KWF.

Nieuwsgierig geworden? Hierbij de link naar de infographic en de rapporten ZGT / MBCT en OnTrack.

Johan van den Gronden

Directeur KWF Kankerbestrijding

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top