Tech

Mooi voornemen: eind 2019 is de hele GHZ digi-vaardig

Tijdens de e-health week stond ik even stil bij mijn eigen digi-vaardigheid. Dat was redelijk confronterend. Met de basis kan ik uit de voeten, maar bij alle extra vragen slaat de vertwijfeling al snel toe. Ook thuis. Als dat wat mijn kinderen op de telefoon kunnen, over een paar jaar de norm is in de zorg, sta ik nu al op een enorme achterstand.

In de zorg zijn de mogelijkheden van technologie enorm. Maar zijn we er met z’n allen klaar voor? Allerlei apps, technologie in de woning, robots etc. bieden cliënten een ongekend perspectief op verminderde afhankelijkheid. Tegelijkertijd blijkt dat veel medewerkers onvoldoende bedreven zijn in het digitaal werken. Toen ’s Heeren Loo onderzoek deed onder de eigen medewerkers, bleek dat circa 10 procent zich kwalificeert als digibeet, of digitale starter. Dit gaat gepaard met schaamte om hiervoor uit te komen.

Dit betekent veel. Alle beloften van technologische innovatie worden niet ingelost als medewerkers, cliënten en hun naasten niet de digitale basisvaardigheden onder de knie krijgen. In plaats van tegemoet te komen aan inclusiedoelen, sluit de digitale ontwikkeling dus ook mensen uit. Verslag uitbrengen, een zorgplan bijwerken, informatie uitwisselen, het is van cruciaal belang dat alle medewerkers deze vaardigheden beheersen. Daarom is ’s Heeren Loo met een campagne gestart. En tot mijn aangename verrassing, stelde de aanbieder al het campagnemateriaal beschikbaar aan de hele zorg.

Investeringen in de digitale vaardigheid van medewerkers verdienen zich snel terug. Een simpel voorbeeld illustreert dat. Aziza is begeleidster in de gehandicaptenzorg. “Ik ben niet zo goed met computers”, zegt ze. “Ik doe 30 minuten langer over rapporteren dan mijn collega’s”.  Stel, deze begeleidster gaat op een computer- en of typecursus of leert mondeling rapporteren.  Als ze 28 uur per week werkt en 5 diensten per week draait - en ze weet dat halve uur extra weg te werken - speelt ze op jaarbasis 100 uur vrij. Tijd die ze aan de cliënt kan besteden. Stel je eens voor als het lukt om alle medewerkers de mogelijkheid te geven om mondeling te rapporten via een dicteerfunctie of een inspreek-app. De tijdwinst zou enorm zijn...

We krijgen steeds beter zicht op wat technologie zou kunnen betekenen voor cliënten en medewerkers. Maar de toepassing van de technologie in het zorgproces moet in kleine stapjes. Groot denken, klein doen. Alle beloftes van robottechnologie, slimme woningen en de persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen alleen worden waargemaakt als medewerkers en cliënten over digitale basisvaardigheden bezitten. Laten we in navolging van ’s Heeren Loo sectorbreed een mooi doel stellen: eind 2019  werken er geen digibeten meer in de gehandicaptenzorg.

Dan ga ik zelf als de donder de achterstand op mijn kinderen inlopen...

Frank Bluiminck

Directeur VGN

Frank Bluiminck_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top