BLOG

De vernetwerkisering van de zorg

Dat de gemiddelde patient journey meer lijkt op een speurtocht door een bewegend labyrint dan op een 100 meter sprint zal geen verrassing voor u zijn. Logisch dus dat de samenwerking tussen zorgorganisatie ook verandert.

Waar tot voor kort ketenzorg de gevleugelde benaming was voor de opeenvolgende behandelingen in een traject met meerdere zorgverleners, lijkt netwerkzorg de nieuwe standaard te worden.

Zorgnetwerken hebben veel voordelen. Misschien wel de belangrijkste is dat een netwerk geen formele juridische entiteit is. Dit zorgt voor veel flexibiliteit, mogelijkheid tot experimenteren en innovatie. Kennisdeling gaat snel en ook het vinden van de juiste volgende behandelstap  en plek verloopt vaak soepel.

Kudde zebra's

Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij de vernetwerkisering van onze zorg. Worden netwerken niet gebruikt om de zwakkere broeders boven water te houden? En leidt het netwerkdenken niet tot een onoverzichtelijke kluwen van patiëntreizen, behandeltrajecten en administratieve stromen? Wie is er op welk moment verantwoordelijk voor de behandeling van een patiënt? Hoe kan een toezichthouder hier een oogje in het zeil houden? Ook bestaat het gevaar dat het netwerk zich gaat gedragen als een kudde zebra’s, waardoor de leeuw van een afstand geen individu meer ziet, maar alleen de massa.

Gelukkig wordt in het netwerkdenken over de verschillende gremia van de zorg heen gekeken. Zorgverzekeraars, de NZa en de IGJ denken actief mee over zaken als toezicht en bekostiging. Zo heeft de NZa het recent bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om parallelle dbc's binnen het netwerk te openen zodat de behandeling soepel door kan blijven lopen en er niet tussen zorgorganisaties onderling verrekend hoeft te worden. Een potentieel administratiemonster is mogelijk getackeld.

Informeel karakter

Het is belangrijk dat deze zaken geregeld worden zonder dat we nieuwe formele structuren op gaan zetten om het netwerk optimaal te laten functioneren. Want juist het informele karakter is de kracht van netwerkzorg. Wanneer hier een hele kerstboom voor opgetuigd wordt, gooien we het kind met het badwater weg.

Simon Broersma

Hoofdredacteur Skipr

Simon Broersma_311

Lees ook: Erasmus MC-topman: netwerkzorg verlies momentum

Zorg komt om in de netwerken' in Skipr magazine 7/8, juli 2019

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Linda

18 juli 2019

Arg! Complexe patiënten, ingewikkelde patiënten dat klinkt zò naar ????
Het zijn patiënten met een complexe of ingewikkelde zorgvraag. Zij zelf zijn immers niet complex of ingewikkeld!
Doordat we steeds zo betiteld worden voelen we echt paarse aliens en dat is vreselijk debet aan je eigenwaarde. Fantastisch dat we nu eindelijk beter geholpen gaan worden! Maar start in de basis en dat de communicatie, als gelijken en volwaardig

Linda

18 juli 2019

Sorry mijn reactie belandde onder verkeerde artikel!

Top