BLOG

Marktwerking maakt plaats voor samenwerking

De Zorggroep en Proteion zijn geen concurrenten maar collega’s, volgens de bestuursvoorzitter van De Zorggroep. Het past in een trend naar steeds meer onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders.

11 januari 2006: de nieuwe zorgverzekeringswet werd ingevoerd. Marktwerking, hoewel gereguleerd, zou het helemaal worden, aldus toenmalig minister Hans Hoogervorst. Concurrentie tussen aanbieders die om de gelden van de zorgverzekeraar en de gunsten van de patiënt gaan dingen, dat zou zorgen voor betere en goedkopere zorg.

29 augustus 2019: Minister Hugo de Jonge spreekt op het Christelijk-Sociaal Congres in Doorn: "Neem bijvoorbeeld de wijkverpleging. Daar is de marktwerking doorgeschoten. Individuele belangen van organisaties zijn groter dan de noodzaak tot onderling samenwerken. Als je ’s ochtends langs een seniorenflat fietst, zie je vijf verschillende auto’s van vijf verschillende zorgorganisaties staan. En allemaal komen ze precies hetzelfde doen."

Geen concurrenten maar collega's

Meer en meer werken organisaties in de zorg samen. Ik geef u een voorbeeld uit het meest recente Skipr magazine. Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur bij De Zorggroep uit Limburg, vertelt onomwonden dat de werknemers van zorgorganisatie Proteion, die in hetzelfde gebied actief is, geen concurrenten maar collega’s zijn. "Als iemand van onze teams geen dienst kan draaien of als het even niet lukt met een moeilijke cliënt, bel dan niet slechts de mensen van het andere team binnen onze organisatie, maar ook het team van Proteion."

In een echte markt zou dit een absolute no go zijn. Afspraken over de inzet van personeel worden door de ACM doorgaans gezien als een kartelliaanse doodzonde. Maar ook vanuit de autoriteiten maakt de marktwerking meer en meer plaats voor samenwerking. De ACM presenteerde deze zomer een concept leidraad waarin samenwerking zoals tussen De Zorggroep en Proteion, uiteraard onder bepaalde voorwaarden, mag. Alleen over tarieven mogen zorgorganisaties geen afspraken maken. In dertien jaar tijd is de economische kijk op de zorg diametraal veranderd. Van concurrentie, ik tegen jij, naar samenwerking, wij met en voor elkaar. Mij lijkt dit een goede ontwikkeling, want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Wat past volgens u beter bij de zorg?

Simon Broersma

Hoofdredacteur Skipr

Simon Broersma_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

21 september 2019

"In dertien jaar tijd is de economische kijk op de zorg diametraal veranderd. Van concurrentie, ik tegen jij, naar samenwerking, wij met en voor elkaar "

Uiteraard volledig mee eens.

En toch is het jammer dat :

1 in dat samenwerkingsproces 13 jaar verloren is in het belang van de patient
2 professionals dit al meer dan 13 jaar beweren, zonder dat ze gehoord zijn.

Normaal gesproken zou je zeggen: beter ten halve gekeerd.

Maar nu is de wal het schip aan het keren.

En dan is de conclusie: hou toch op met uw krokodillentranen.
U was erbij, en u juichte. Dertien jaar lang.

Robert Mouton

23 september 2019

Verwarrend wat er mag. Een visie noch een concept is nog geen wet. En de wet is Europees geënt: private partijen met economische activiteit vallen onder de mededingingswetgeving. Met enkele uitlatingen ben je dus nog nergens. Bovendien staat de (vermeende) concurrentie tussen zorgaanbieders in het stelsel niet op zichzelf: het gaat ook om de "logica" achter de zorginkoop, om keuzevrijheid van cliënten voor aanbieder en verzekeraar en om de vraag wie het heft nu eigenlijk in handen heeft als het om zorgontwikkeling gaat. Al deze zaken en nog veel meer zouden een rol moeten spelen bij een visieontwikkeling, niet alleen de samenwerking en concurrentie tussen aanbieders.

Top