BLOG

Moed en een rechte rug

Moed en een rechte rug

Het vorige week gesloten kostenakkoord vereist moed. Niet alleen bij de ondertekening, maar vooral bij de uitvoering.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onlang sloten de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen, de klinieken en het ministerie van VWS een akkoord over volumebeheersing in de zorg. Daarmee nemen deze partijen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om het zorgstelsel betaalbaar en daarmee toegankelijk te houden. Tot 2015 stijgen de collectief gefinancierde zorguitgaven van 60 naar 75 miljard euro. En in de volgende kabinetsperiode komt de 100 miljard in zicht. Zonder ingrijpen verdringen de zorguitgaven andere overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs en politie. Bovendien zullen jonge, gezonde mensen steeds minder bereid zijn de almaar hogere premies op te brengen.

Specialiseren

Onderdeel van het akkoord is dat ziekenhuizen zich meer gaan specialiseren. De zorgsector is een van de weinige sectoren waarvoor geldt dat tegelijkertijd de kwaliteit omhoog kan en de kosten omlaag. Als artsen en ziekenhuizen zich specialiseren, wordt dure medische apparatuur veel efficiënter benut. Bovendien maken artsen en afdelingen meer vlieguren, waardoor ze beter worden in hun vak. Dat leidt in de praktijk tot een hogere kwaliteit en tot een lagere prijs. De specialisatie zal gepaard gaan met een fundamentele herinrichting van het zorglandschap.

Moeilijke boodschap

Het akkoord vereist daarom moed. Niet alleen bij de ondertekening maar vooral bij de uitvoering. Het betekent dat ziekenhuizen afscheid zullen gaan nemen van een aantal specialismen en artsen. Dat zal in een aantal gevallen een moeilijke boodschap zijn. Zorgverzekeraars zullen door hun patiënten en verzekerden worden aangesproken als ze ergens een afdeling of zelfs een heel ziekenhuis willen sluiten. Patiënten zullen iets verder moeten reizen voor hun behandeling. En Tweede Kamerleden zullen benaderd worden door hun lokale partijgenoten met de vraag waarom juist in hun stad een afdeling of ziekenhuis moet sluiten.

Rechte rug

Daarmee vereist de uitvoering van dit akkoord waarmee de kwaliteit van de zorg stijgt en de kosten dalen, van iedereen moed en een rechte rug.

Anne Mulder

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 juli 2011

@ Jansen2. Harde kritiek maar terecht. Deze blaaskaak vuurt zoveel onzinnige soundbites de ether in dat hij eigenhandig het niveau van de zorgdiscussie in Nederland verlaagt. Dit soort Fox news-achtige onnozelheid leidde in de VS tot het ontstaan van de term truthiness ("waarheidigheid"). Met mensen als Anne Mulder dreigt het verschrikkelijke waarheidigheid een mooie toekomst te krijgen.

Anoniem

12 juli 2011

@ Jansen2. Ok dus de censuur van Skipr heeft ingegrepen en eigenlijk kan ik dat wel begrijpen. Toch waren de meeste van jouw argumenten heel inhoudelijk en ook sterk. Ik zou het waarderen als je jouw verhaal nog eens zou kunnen opschrijven, maar dan zonder de argumenten die op de man waren gericht. Met een beetje geluk vind je jouw verhaal nog terug in de internet archives o.i.d.

Top