• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Peter Koopman

    Ja, als de Minister VWS de “medisch helpende spoedeisende zorg” ( onderwijsgraad: BMH ) in art. 3 Wet BIG als basisberoep individuele gezondheidszorg wil opnemen, begrijp ik de steun van NU ‘91 helemaal. En zo zijn er meer beroepen ( bijvoorbeeld de verzorgende IG ( VIG ) en zeker de vele profielopleidingen (“ gespecialiseerd “). Maar ook de “vaktherapeut” ( psychomotorisch therapeut of creatief therapeut ) zal zich kunnen aanmelden enz. Binnen het CONO ( vervolg BIG Raad voor GGZ, GHZ en PG ) bespraken we lang de eisen te stellen aan beroepen in art 3 Wet BIG. Zelfs was er ooit een discussie of de “Psychotherapeut” wel passend was opgenomen! Het beroep “gezondheidszorgpsycholoog” werd na rijp beraad voorgedragen en erkend.( naast “arts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige en meer recent: physician assistant, orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog). Bedoeld zijn immers beroepen met een “eigen” basis op het brede terrein van de individuele zorg voor gezondheid. De (her-) registrering, toepassing van tuchtwet en titelbescherming zijn elementen hiervan.
    Overigens kennen we ook een regeling waarbij de opleidingstitel BIG erkend wordt ( art. 34 ) .

  2. Peter Koopman

    Ter informatie: anesthesiemedewerker en OKassistent zijn bedrijfsopleidingen ( inservice CZO) binnen algemene ziekenhuizen voor medisch ondersteunende hulp. Na een mbo-4 opleiding ( ook verpleegkunde ) gezondheidszorg of HAVO kan men binnen drie leerjaren in deze functies worden aangesteld.
    Mogelijk zal na de gewenste erkenning als art 3 basisberoep BIG de eventuele herregistratie van verpleegkundigen in deze functies kunnen vervallen. Nu geldt de bekwaamheid in deze functies voor verpleegkundigen als profiel ( ook wel “gespecialiseerd” genoemd ) van dit basisberoep. Voor de instroom als niet-verpleegkundige geldt dat niet. ( de gezondheidszorg brede basis van bijv. de MBO-verpleegkundigen ontbreekt in deze opleidingen ).