Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. zorg

    Brussel geeft groen licht voor een genetisch experimentele injectie voor 12 jarige kinderen????? Hier door Brussel gekwalificeerd als kwetsbare kinderen?? Het is des te verbazingwekkend dat er helemaal geen betekenisvolle studies bestaan over de werkzaamheid en veiligheid van deze mRNA en genetische vector experimenten ( die nog steevast vaccin worden genoemd ) welke door de EU regeringen in enorme hoeveelheden vooraf zijn (2020) besteld voor de bevolking. Die studies kunnen ook niet in zo’n korte tijd gedaan worden. In deze razendsnelle race om de uiterst winstgevende noodkeuring liepen drie farmaceutische bedrijven voorop : AstraZeneca een vector op basis van een adenovirus , Biontech /Pfizer mRNA en Moderna mRNA . Op 21 december 2020 heeft de EU commissie het genetische experimentele injectie van Biontech/Pfizer goedgekeurd ,kort daarop gevolgd door goedkeuring van het Moderna bedrijf op 6 januari . Op 29 januari heeft AstraZeneca goedkeuring van de EU gekregen. Terwijl het zorgvuldig testen van een nieuw middel ( dan wel vaccin) minstens zeven tot tien jaar in beslag nam ,is het hele proces nu teruggebracht tot enkele maanden??? Kunnen er binnen die tijd betrouwbare gegevens op tafel liggen , zodat het publiek de risico’s en voordelen kan afwegen?? NEE De mainstream media verspreiden jubelend de persberichten van bedrijven zonder ze zelf maar kritisch te bekijken. Inmiddels zijn er bij het ( niet onafhankelijke bureau Lereb) tot en met 24 mei jl. van de 8,5 miljoen 5,9 miljoen genetische experimentele injecties van Pfizer /BioNTech , 1,9 miljoen van AstraZeneca , 600.000 van Moderna en 150.000 van Janssen . gebruikt de lijst aan bijwerkingen is fors. 351 doden na deze injectie?? Dit alles in gang gezet voor de merknaam Covid 19 waar 99,9 % van de mensen nauwelijks last heeft. Daarbij aangetekend dat deze injecties geen gerandomiseerd dubbelblind wettenschappelijk medische aantoonbaar bescherming kan aantonen. Met andere worden het nut van deze miljarden investeringen (voor injecties) van gemeenschapsgeld is momenteel volstrek onbeantwoord ? Sterker nog geïnjecteerde mensen kunnen nog steeds een infectie op lopen. In deze proeffase kunnen ontwikkelaars juridisch niet aansprakelijk worden gesteld voor de nu al zichtbare schade. Het is logische dat vanuit deze prikindustrie zij hun markt nog extra willen vergroten puur voor de winstmarges .
    Het is werkelijk niet te geloven dat ouders op termijn hun kinderen hiervoor laten gebruiken ,of is hier het woord MISBRUIKEN eerder op z’n plaats???