Reader Interactions

Reacties 1

  1. AvatarGennip

    De procedure m.b.t. testen is in de verpleeghuisorganisaties goed bekend, maar het is ronduit onzinnig dat er onlangs is besloten om de Arbo-arts als enige verwijzer te gaan hanteren voor het aanvragen van deze tests. Juist nu is bureaucratie uit den boze!