• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Arne van Oranje

    GroenLinks wil dit echt maar kan electoraal geen deuk in een pakje boter slaan en van het CDA is het preken voor eigen parochie, want volgend jaar zijn er provinciale verkiezingen waar de 1e Kamer door samengesteld wordt. En met de boeren in opstand moeten ze hun achterban ergens anders vandaan halen.
    De zorg regelen via de belasting is een eerlijk systeem. Echter met de zorgverzekeraars er tussen gaat dat niet lukken want dan moeten de zorgverzekeraars er tussen uit en dan komen ze met een massaclaim van 20 tot 30 miljard euro hebben ze al aangegeven. Want met een premie van 10 euro per maand nemen ze geen genoegen, daar is niet genoeg rendement op te halen.
    De komende 10+ jaar zal dit toxische systeem met zorgverzekeraars blijven bestaan.

  2. Peter Koopman

    Mevrouw Corinne Ellemeet heeft gelijk als ze stelt dat een belangrijk aantal burgers deze verhoging van zorgpremie niet kan betalen, zeker als we dit optellen bij andere kostenstijgingen. Maar we moeten ons ook realiseren dat de zorgkosten nog te laag zijn, want de salarissen van verpleegkundigen en verzorgenden IG zijn reeds jaren struktureel te laag ( SER rapport 12 mei 2021 ). De salarissen van deze 400.000 zorgprofessionals zijn 6% lager dan die in de publieke sector en 9% lager dan in de marktsectoren ( peil 2021 ). Dit jaar werd die kloof nog groter ( Politie CAO +9,5% en basisleraren +10% ). Slechts 1,13% werd door “de politiek” voor reparatie van dit struktureel verschil beschikbaar gesteld. De OVA is bedoeld voor conjuncturele achterstand. Door steeds “roeping” en “applaus” te communiceren wordt het gevoel van verwaarlozing alsmaar groter. Een hoog verloop en te lage instroom zijn nu ook struktureel. PvdA en GroenLinks kenden dit “dossier”, maar lijken dit nu te vergeten . Herschikking kostenposten, basisstaatsverzekering ( ipv marktwerking ) enz. is denkbaar, maar niet ten kosten van deze professionele kern van onze gezondheidszorg: dat is niet eerlijk.