• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 3

 1. Peter Koopman

  Het is duidelijk dat vakbonden hun eigen kern in de achterban hebben: fnv voor schoonmaak en huishoudelijk personeel, LAD voor dokters en NU ‘91 voor verzorgenden, verpleegkundigen en peri-geneeskundige vakmensen. Ze zijn het niet eens. Nu hangen de laagste schalen vooral samen met verbetering van het minimum loon en is een politieke kwestie. Bij de AMC’s staken LAD en FNV, NU’91 niet. ( “staken” is hier zondagdienst ). Deze CAO onrust tegelijk met schaarste op deze arbeidsmarkt en lange wachtlijsten cliënten en aanbodtekort, kon VWS al eerder aan zien komen. CAO partners zullen dit niet alleen kunnen oplossen. Zorgpremie omhoog? Bijdrage ZvW omhoog? Compensatie vanuit Rijk, net als bij gasprijs?

 2. Martien Bouwmans

  Buitengewoon betreurenswaardig dat de bonden en beroepsgroepen, zelfs nu het gesternte gunstig is, er nog niet eens in slagen een eenduidig eisenpakket op te stellen voor zorgmedewerkers. Wat een beroerde belangenbehartigers! Stap toch eens over het eigen gelijk heen. Lees eens hoofdstukje 40 van het boek BSL Shop | Het zorgstelsel ontrafeld. Leer van andere hulpverleners en medici in de zorg, Die hebben beter door hoe met stevige organisatie de lonen en inkomens op peil kunnen blijven.
  Martien Bouwmans

  • Peter Koopman

   RE op Martien Bouwmans. Ja, jammer dat vakbonden niet samen optrekken. Zeker nu er een mede gezamenlijk beleidsstuk als basis beschikbaar is: het SER rapport van 12 mei 2021 dat op 3 september jl ook de Tweede Kamer bereikte. NU’91 staat nog het dichts qua eisen bij dit rapport, dat ook inmiddels de instemming van TK en huidige bewindspersonen kent en waardoor naast de eerdere OVA budgetruimte ( voor loonindexering ca 1,5% ) nu ook 675 miljoen beschikbaar is om de jarenlange fout in de loonschalen voor oa verzorgenden en verpleegkundigen struktureel te repareren. Reparatie gaat m.i. vooraf aan indexeren! Het sympathieke idee van FNV om vooral de laagst betaalden in beeld te brengen sluiten zij aan bij fracties in de TK die het minimumloon struktureel willen ophogen, maar dat zal een komend kabinet moeten “inkoppen”. Laten vakbonden vooral bij het SER rapport blijven ( ook FNV werkte hieraan mee ) en geen politiek via CAO werk bedrijven. De beschikbare OVA gelden zijn daarvoor niet bedoeld ( ook veel te beperkt ) en conjunctureel van aard. Ook mag gesteld worden dat “verzorgenden en verpleegkundigen nu zelf aan de beurt zijn”, toch?