• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Zorgthuisnl

    Het is daarom goed dat afgelopen week de partijen die in 2017 het actieprogramma Arbeidsmarktagenda 2023 (Aan het werk voort ouderen) de stand van zaken hebben besproken en dezelfde zorgen uit die de commissie Terpstra nu afgeeft. En daarbij kijken wij niet alleen naar de regierol van het ministerie en de minister, maar ook naar de verantwoordelijkheid van de financiers van zorg; respectievelijk Zorgverzekeraars, Gemeenten en Zorgkantoren. Die financiers hebben – ook al vinden ze dat daarvoor bij hen geen verantwoordelijkheid ligt – de sleutel in handen. Voor concurrerende arbeidsvoorwaarden en de inzet van meer mensen op diensten met hoge werkdruk, maar ook voor investeren in innovatie en ict zoals telecare. Daaraan ontbreekt het momenteel!

  2. hmcmanagement

    Het tekort aan zorgaanbod/zorgaanbieders in het Randland (krimpgebieden en dergelijke) kan niet alleen door deze aanpak van VWS en trawanten worden opgelost. Daarvoor is nodig dat zorgverleners zich buiten de Randstad willen vestigen en daar willen werken. Allerlei
    instanties pakken momenteel een deel van de totale oplossing aan en de minister van BZK fungeert min of meer als coördinator. Maar al met al schiet het niet op zolang het Kabinet niet bereid is om in een integrale aanpak te investeren à la het Grote Stedenbeleid. Tot nu toe blijft het bij goede lokale/regionale voorbeelden zoals het anderhalvelijns centrum in Coevorden (goede OV verbinding met Zwolle en Emmen) en vastgoedconcepten als dat van Cofinimmo (communityconcept of zorgcampus met verschillende functies op één plek). Voor het vereiste financieel-economische fundament is wel een marktomvang/verzorgingsgebied van tenminste 10.000 burgers/consumenten/verzekerden nodig. Een kerndorp van ca. 6.000 inwoners plus zo’n 4.000 inwoners in kleinere dorpen volstaat mits voorzien van en goede vervoersinfrastructuur.