ACTUEEL

IGZ roept op valse medische hulpmiddelen te melden

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) roept professionals in de zorg op om medische hulpmiddelen die (vermoedelijk) zijn vervalst of niet aan de wettelijke normen voldoen, te melden in februari. De inspectie wil zo inzicht krijgen in de omvang, de kwaliteit van deze medische hulpmiddelen en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Vertrouwelijk

Het onderzoek loopt gedurende de maand februari. De inspectie vraagt hierbij informatie van professionals die betrokken zijn bij de fabricage, distributie, en toepassing van medische hulpmiddelen. De meldingen worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoek, aldus de IGZ. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet vermeld in de resultaten. De meldingen worden ook niet opgenomen in het reguliere meldingensysteem van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of gebruikt voor het toezicht. 

Vervolgstappen

Na de meldmaand worden de verzamelde gegevens geanalyseerd en samengevat in een onderzoeksrapport. Aan de hand van de resultaten worden aandachtspunten, verbeteringen en vervolgstappen voorgesteld. De meldmaand is een gezamenlijk initiatief van VWS en de IGZ

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

4 februari 2012

Waarom mogen uitsluitend zorgprofessionals melden?
Waarom mogen patienten die schade oplopen door foutieve hulpmiddelen zoals borstimplantaten of teflonimplantaten niet melden?
Waarom voldoet de Inspectie Gezondheidszorg niet aan de wettelijke zorgplicht?

Top