ACTUEEL

VWS verplicht gebruik BSN in zorgsector

VWS stelt het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) per 1 juni 2009 verplicht in de gezondheidszorg. Alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten vanaf die datum het BSN opnemen in hun administratie en gebruiken bij gegevensuitwisseling over patiënten en cliënten.

Klink informeert zorgaanbieders

Alle zorgaanbieders hebben deze week een brief ontvangen van minister Klink over de gevolgen van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). De wet is sinds 1 juni 2008 van kracht. De Wbsn-z is noodzakelijk voor het invoeren van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).

BSN biedt gemak en betrouwbaarheid

De gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars wordt gemakkelijker en betrouwbaarder door gebruik van het BSN. De overheid wil hiermee persoonsverwisseling en identiteitsfraude voorkomen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op zorgvuldig gebruik door de zorgverlener. Op dit moment is het onduidelijk welke consequenties verbonden zijn aan het niet gebruiken van het BSN in hun administratie. Noch de inspectie, noch het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD kunnen hier nu uitspraken over doen.

Toezicht door NZa en CBP

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat de zorgverzekeraar het BSN zorgvuldig gebruikt. Als het gaat om toezicht op zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens is het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de aangewezen toezichthouder.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top