ACTUEEL

Gynaecologieverpleegkundige wordt schaars

Gynaecologieverpleegkundige wordt schaars

Ziekenhuizen stevenen af op een tekort aan obstetrie en gynaecologieverpleegkundigen. Binnen tien tot vijftien jaar gaat circa een kwart van hen met pensioen. Dat becijfert onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group.

Momenteel zijn er in Nederland ruim 2800 gespecialiseerde O&G-verpleegkundigen werkzaam. De gemiddelde leeftijd is 39 jaar, maar voor tweederde van de ziekenhuizen geldt dat circa een kwart van deze verpleegkundigen vijftig jaar of ouder is. Vergrijzing en uittreding door pensionering zal binnen tien tot vijftien jaar op grote schaal optreden, zo voorspelt Intelligence  Group.

Bezorgd

De ziekenhuizen zijn bezorgd over de vraag of ze voldoende vervangend personeel kunnen aantrekken, temeer daar er door het dalende aantal thuisbevallingen sprake is van een groeiend beroep op verloskundige zorg binnen het ziekenhuis. Onvoldoende stageplaatsen, ontoereikende financiële middelen en het imago vormen knelpunten voor het op grote schaal opleiden van O&G-verpleegkundigen, zo constateert Intelligence Group.

Uitzendbranche

Hoewel O&G-verpleegkundigen met een gemiddelde arbeidsduur van 10 tot 20 jaar volgens Intelligence  Group ‘honkvast’ zijn, is de aantrekkingskracht van de uitzend- en detacheringsbranche groot. Bijna alle ziekenhuizen verwachten dat deze trend het tekort aan O&G-verpleegkundigen zal versterken.

Overstap

Vooral oudere O&G-verpleegkundigen hebben daarnaast moeite met de onregelmatigheidsdiensten, de hoge fysieke belasting en de geringe regie over de eigen functie. Om die reden kiest een deel van de O&G-verpleegkundigen voor andere werk, bijvoorbeeld als verkoeververpleegkundige, SEH-verpleegkundige, wijkverpleegkundige of oncologieverpleegkundige. Daarmee zijn O&G-verpleegkundigen veelal voor het vak verloren, aangezien ze niet meer terug op de kraamafdeling en verloskamers terugkeren. Ziekenhuizen doen hier vooralsnog weinig aan: zestig procent van hen geeft aan zelf geen inspanningen te verrichten om O&G-verpleegkundigen terug te halen naar het eigen ziekenhuis.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Nieuwenhuizen-Berkovits

29 maart 2012

Het onderzoek gaat over de personele bezetting van Obstetrie verpleegkundigen op de verloskamer.
De titel van dit bericht is verwarrend.

Pauline Nieuwenhuizen-Berkovits
voorzitter V&VN VOG

Top