ACTUEEL

Senaat schrapt aanbestedingsplicht WMO

Gemeenten zijn niet verplicht om de thuiszorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan te besteden. Dit heeft de Eerste Kamer dinsdag 17 april bepaald door in te stemmen met het initiatiefvoorstel Leijten.

Het voorstel voorziet in het schrappen van de verplichting tot het aanbesteden van huishoudelijke verzorging. Het initiatiefvoorstel kreeg behalve van de SP-fractie ook steun van de fracties van PVV, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50PLUS. Tegen stemden de fracties van VVD, CDA, SGP, D66 en CU. De voorstemmers wezen erop dat gemeenten niet verplicht worden, maar vrij zijn om de zorgtaken aan te besteden.

Strijdig

Volgens de tegenstemmers is het voorstel van Leijten echter strijdig met andere wetgeving en internationale verdragen. De regering moet nu beslissen of het aangenomen wetsvoorstel door ondertekening kracht van wet krijgt.

Menselijker

Vakbond Abvakabo FNV is tevreden over het besluit van de Eerste Kamer.  Voor zowel de medewerkers in de huishoudelijke zorg, als mensen die op deze zorg zijn aangewezen, kan één en ander een ommekeer betekenen, stelt waarnemend voorzitter Corrie van Brenk: “De thuiszorg moet menselijker. Deze wet kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Onder de kostprijs

Volgens de vakbond heeft aanbesteding tot een ware prijzenslag in de thuiszorg geleid. Uit recent eigen onderzoek blijkt volgens de vakbond dat nog altijd tweederde van de gemeenten de thuiszorg onder de kostprijs aanbesteed. Daarnaast houdt bijna de helft zich niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor huishoudelijke zorg. De gemeente Woudenberg is volgens de vakbond de enige gemeente die met een tarief van 25 euro boven het adviestarief van Abvakabo FNV van 24,50 euro heeft aanbesteed.

Basistarief

De verdere invoering van marktwerking in de thuiszorg kreeg vorige maand ook al een knauw, toen de Eerste kamer instemde met een SP-wetsvoorstel voor een basistarief. Dit wetsvoorstel moet er toe leiden dat de concurrentie op prijs stopt en de nadruk weer komt te liggen bij het leveren van goede verzorging. Abvakabo FNV gaat gemeenten er de komende tijd op wijzen dat aanbesteden geen verplichting is.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 april 2012

WMO huishoudelijke hulp is schoonmaakwerk in het huishouden. AbvaKabo adviseert daarvoor 24,50 per uur. Enig idee hoeveel de WMO hulpen daarvoor per uur ontvangen? Enig idee hoeveel leden die valllen onder de schoonmaak CAO vallen daarvoor per uur ontvangen. Misschien raken we daarmee wel een van de belangrijkste oorzaken van enorme kostenexplosie in de "zorg".
Kijk eens naar de enorme ondoelmatigheid en overheadkosten bij de protesterende aanbieders. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten voor gemeenten om dit te organiseren en de kosten voor het CAK voor het innen van de eigen bijdrage. Die zijn niet eens in bovengenoemd uurbedrag opgenomen. Het weghalen van de aanbesteding is niet de oplossing. Daarmee begint links weer eens aan de verkeerde kant. Louter en alleen zichzelf te kunnen profileren. Terug naar de budgetfinanciering, terug naar de jaren tachtig, nee toch? Kom eens uit je loopgraven, wordt realistisch en verzin eens creatieve oplossingen.

Sinel

11 oktober 2012

Alleen al die 24,50 per uur lijdt tot optuiging van enorme overhead .
kies voor kleinschalige hulp .zols vroeger de gezinshulp.

Top