ACTUEEL

Kleine ziekenhuizen in verweer tegen concentratie

Kleine ziekenhuizen in verweer tegen concentratie

De veertig kleinere ziekenhuizen ontwikkelen samen met een kleine zorgverzekeraar een eigen zorgpolis. De vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) wil daarmee een antwoord geven op de groeiende concentratie van zorg in grote ziekenhuizen.

Volgens de SAZ is het beleid van de grote zorgverzekeraars te veel gericht op het concentreren van ziekenhuizen van zorg in grote ziekenhuizen. Volgens de SAZ is het vanuit het oogpunt van patiëntenvoorkeur, kosten en gezondheidswinst beter om de zorg zoveel mogelijk gespreid aan te bieden. Voorwaarde is wel dat er nauwere regionale samenwerking komt tussen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, zoals huisartsen.

Ver van huis

Met de Beter Dichtbij polis, de vanaf volgend jaar beschikbaar is, wil de SAZ zorgen voor een goede invulling van de spreiding van de ziekenhuiszorg en patiënten zorg van hoge kwaliteit garanderen zonder dat zij daarvoor ver van huis moeten. Volgens de SAZ kan 85 procent van de zorg lokaal worden aangeboden.

Goedkoper

De SAZ denkt dat de polis 5 tot 10 procent goedkoper kan zijn dan vergelijkbare polissen. Die financiële winst is volgens de SAZ te danken aan het feit dat de kosten in de SAZ-ziekenhuizen lager zijn dan in de grote ziekenhuizen. Bovendien voorziet de SAZ kostenbesparingen door betere samenwerking in de regio. Verder verwacht de SAZ dat de polis bijdraagt aan het in stand houden van de regionale solidariteit tussen verzekerden. Ook moet de polis bijdragen aan het behoud van regionale zorginstellingen, die een belangrijke impuls vormen voor de regionale economie. Tachtig procent van hun bestedingen komt terecht in hun regio.

Kans

Een haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau BOOZ, onder leiding van oud-minister Klink, toont volgens de SAZ aan dat de Beter Dichtbij polis veelbelovend is. Directeur Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF vindt dat het initiatief een kans verdient. “We ondersteunen de doelstellingen van deze nieuwe polis: gezondheidswinst voor de verzekerden, en daarnaast zorg dichtbij huis als het kan en pas verder weg als het moet”, aldus Wind. “Belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat patiënten en verzekerden goed worden geïnformeerd over het aanbod van zorg en de kwaliteit.” Ook demissionair minister Schippers van VWS is positief. "Ieder initiatief dat de kosten in de zorg drukt, verdient steun", aldus Schippers tegenover de NOS. Schippers is het niet eens met de achterliggende motivering dat grote verzekeraars te veel macht hebben.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 juni 2012

Thuis waar het kan, regionaal waar het goed is voor de patient en meer centraal waar kwaliteit en zorg-efficiëntie dat vereisen. Dat zou toch elke polis moeten faciliteren.

de Jager

15 juni 2012

Kwaliteit en veiligheid(ook voor acute verloskunde) zijn de belangrijkste peilers voor patienten zorg. Dit geldt voor alle zh'n, ook voor regionale ziekenhuizen.
Daarmee onderstreep je het bestaansrecht van een goed geequipeerd(c.q. van alle markten thuis) regionaal ziekenhuis.

wansink

17 juni 2012

(Lokale) politici en bestuurders doen aan gemakzuchtig populisme, als ze voor behoud van kleinere ziekenhuizen pleiten.

Ja, burgers willen een ziekenhuis in de buurt, liefst om de hoek. Dat is makkelijk - maar het wordt onbetaalbaar, ook omdat teveel van hetzelfde wordt aangeboden. Zijn deze ziekenhuizen kwalitatief wel zo goed en staan ze er financieel gezien soms uistekend voor? Nee.

Waarom moet 'de' burger op dit punt dus zijn zin krijgen? Kwaliteit lijkt me belangrijker dan nabijheid. Opteer voor betere huisartsenpraktijken, kleinere gezondheidscentra in de buurt en anderhalvelijnszorg, en kies structureel voor verdere specialisatie en concentratie.

Welke welingelichte burger wil trouwens naar dat kleine ziekenhuis om de hoek als het resultaat van een operatie stukken slechter is dan in een gespecialiseerd ziekenhuis?


van Loon, NFK

18 juni 2012

ik ben wel benieuwd hoe die andere 15% zorg dan geregeld en vergoed wordt voor mensen met een 'Beter Dichtbij polis'. Ofwel; de zorg die niet lokaal aangeboden kan worden. Is dat nu niet juist die zorg die geconcentreerd moet worden? Kankerpatienten zijn bereid om verder te reizen als de kwaliteit van de zorg elders beter is (slechts 3% niet). Kankerpatientenorganisaties stellen: Dichtbij als het kan, verder weg als het moet..

merhai

18 juni 2012

eindelijk een alternatief voor de zorgverzekeraars.
Wat mij betreft gaan de ziekenhuizen nog verder door te stellen dat de lokale bevolking en middenstand aandeelhouder kunnen worden van het ziekenhuis bij hun om de hoek. Het lokale ziekenhuis moet weer van de lokale bevolking worden, ze moeten er trots op zijn, ze moeten er willen komen en ze moeten er geld in durven steken.

Stichting NET-groep

18 juni 2012

Zeldzame kankersoorten als Neuro endocriene tumoren NET en andere zeldzame aandoeningen zijn gebaat bij kenniscentra en concentratie van zorg. Dit betreft dus 1 miljoen mensen. Kortom, de slogan alleen dichtbij als het kan, maar vooral geconcentreerd als het moet om de kwaliteit van zorg te verbeteren voor mensen met zeldzame ziekten/zeldzame kankersoorten. Verspreiden van zorg heeft juist voor zeldzame ziekten een negatief effect, dan heeft elk ziekenhuis 1 patient met een zeldzame ziekte. Overigens is dit ook de aanbeveling van de Europese commissie.

sloot

18 juni 2012

Ieder initiatief dat de kosten in de zorg drukt, verdient steun aldus Edith Schippers.
Niet helemaal juist dunkt me wel als het hand in hand gaat met het borgen danwel geborgde kwaliteit.

Er is een causaal verband tussen efficiency, kosten en kwaliteit overigens niets nieuws/ competing for the futher is een interessant boek dit aangaande.
Waarom maken onze oosterburen de beste auto,s?
Waarom roemt ieder de (terechte) kwalitiet van avleeuwenhoek zh

Kunnen we het systeem overeind houden van 93 ziekenhuizen op een oppervlakte van 200 bij 300 km?
Waar ter wereld heb je dat nog?

Wim van der Meeren

18 juni 2012

Ik snap het nog niet helemaal. Als kleine ziekenhuizen goede zorg voor een goede prijs leveren, zal CZ ze zeker contracteren. Concentratie is soms nodig voor de kwaliteit.
Mindere kwaliteit accepteren, uitsluitend om het ziekenhuis in de buurt te houden, lijkt mij voor de geïnformeerde patiënt onaanvaardbaar.
Graag meer uitleg waar die lagere premie vandaan kan komen. Wordt het een polis die uitsluitend zorg in kleine ziekenhuizen vergoedt?

van Noort, oogarts

18 juni 2012

Een aparte zorgverzekering voor 30% van de Nederlandse bevolking, het ei van Columbus.
Ik ben reuze benieuwd welke zorgverzekeraar (ONVZ - VVAA ??) dit nu oppakt. Ik zal in ieder geval de brochures onder mijn patienten en netwerk gaan verspreiden.

Jaap van den Heuvel

18 juni 2012

Beste collega Van Noort. Leg alstublieft geen folders in uw wachtkamer. Die leuke nieuwe verzekeraar gaat dan namelijk heel snel failliet. De duurste verzekerden lopen namelijk in het ziekenhuis. Zo zie je maar dat verzekeren nog niet zo eenvoudig is.

Top