ACTUEEL

Geringe therapietrouw veroorzaakt onnodige kosten

Geringe therapietrouw veroorzaakt onnodige kosten

Zeventig procent van de chronisch zieken gebruikt zijn medicijnen niet zoals voorgeschreven. Dit leidt tot onnodige kosten. Hierover sprak Stannie Driessen, programmaleider Kwaliteit en Innovatie van de zorg aan chronisch zieken bij Vilans, op het congres over zorg aan chronische zieken afgelopen vrijdag. Dat meldt Guur Schrijvers in zijn nieuwsbrief.

Van de chronisch zieken gebruikt 30 procent hun medicatie na een jaar nog volgens voorschrift en is zogenaamd therapietrouw. Zeventig procent gebruikt na een jaar geen of te weinig medicatie die ze wel krijgen voorgeschreven. Op het congres, georganiseerd door de Julius Academy en kenniscentrum Vilans, attendeerde oud-minister Ab Klinkt eveneens op deze geringe therapietrouw. Deze veroorzaakt op drie manieren onnodige kosten:

  1. pillen die artsen voorschrijven en chronische zieken niet gebruiken zijn weggegooid geld.
  2. chronisch zieken die hun medicatie niet of niet correct nemen, krijgen op een gegeven moment complicaties wat tot hogere kosten leidt.
  3. Zonder de medicatie hebben chronische zieken vaker een terugval en een hoger arbeidsverzuim wat productieverlies voor de samenleving betekent.

(bron: Guus Schrijvers)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Stannie Driessen

3 juli 2012

Belangrijk om te melden dat ik uitga van een bredere definitie van therapietrouw. Het gaat niet alleen over het innemen van een voorgeschreven medicijnen, maar ook gehoor geven aan adviezen voor een gezondere levensstijl, zoals stoppen met roken, gezonde voeding en meer bewegen.

Geïnspireerd door het boek ‘The Innovator’s Prescription’ van Clayton M. Christensen vraagt ik me af of het gesprek in spreekkamer voldoende is om de therapietrouw van deze groep chronisch zieken te verbeteren. Een verschuiving van de focus naar gezondheidsmanagement is nodig, met een centrale rol voor de patiënt en de burger. Mogelijk is de patiënt meer gebaat bij zorg in zorgnetwerken waarbij patiënten elkaar kunnen ondersteunen. Meer informatie over deze visie vind u in bijgaande presentatie.

Meer informatie:http://ow.ly/url/shorten-url


de Boer

3 juli 2012

In aanvulling op bovenstaande reactie:

De presentatie van Stannie Driessen vind je via deze link: http://ow.ly/bZb8d

Top