Vastgoed

Laurentius krijgt krediet voor bouwplannen

Laurentius krijgt krediet voor bouwplannen

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond krijgt krediet van BNG Bank en Rabobank Roermond-Echt voor nieuwbouw en de verbouwing van het huidige ziekenhuis. Samen verstrekken deze banken in een financieringsarrangement een lening van maximaal 101 miljoen euro.

Jack Thiadens, voorzitter raad van bestuur van het Laurentius Ziekenhuis: “Voor onze (ver)nieuwbouwplannen hebben we zorgvuldig afgewogen hoe we vanuit flexibiliteit en toekomstbestendigheid een slim samengesteld (ver)nieuwbouwplan konden maken, dat gefaseerd uitgevoerd zal gaan worden. TNO bouw heeft meegekeken hoe we dat hier hebben gedaan. Een goede businesscase met realistische groeiscenario’s completeerde dit beeld.” Alle leningen zijn ook nog eens voor 75 procent geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector, meldt Thiadens. Volgens de banken heft het ziekenhuis een doordacht vernieuwbouwplan gemaakt en een haalbare businesscase. Daarbij is de financiële bedrijfsvoering van het ziekenhuis op orde.

'Vernieuwbouwplan'

Het vernieuwbouwplan bestaat uit verschillende fases waarbij naast een compact nieuwbouwplan ook renovatie van bestaande gebouwen is opgenomen. In september maakt het ziekenhuis bekend hoe het plan er inhoudelijk uit gaat zien.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Tjeu de Limburger

5 juli 2012

Er is al een enorme overcapaciteit in ziekenhuizen in Limburg , Sittard, Heerlen en Maastricht hebben vele bedden over

Ook Weert heeft net als Roermond , een veel te klein ziekenhuis dat nooit kan voortbestaan, maar de lokale notabelen hebben niet de moed om bijv langs de A2 een wel haalbaar ziekenhuis neer te zetten

Waarom heb je met een zogenaamd sluitende businesscase ook een garantie van 75% nodig ???, deze deal is slecht voor een economisch en medisch gezond Limburg

Wie corrupt us Limburg is dat wet toch neemes........

Tjeuke de Limburger

Top