ACTUEEL

Specialist dicht zich rol toe in kostenbeheersing

Specialist dicht zich rol toe in kostenbeheersing

Een ruime meerderheid van medisch specialisten voelt zich medeverantwoordelijk voor de macrobeheersing van de zorguitgaven. Omdat bij veel beslissingen over het gebruik van zorg de medisch specialist aan het roer staat, is deze bij uitstek degene die de koers kan en moet verleggen als het gaat om het terugdringen van ondoelmatige praktijkvariatie en ondoelmatig voorschrijven. Dat vindt ruim 83 procent van hen, blijkt uit de enquête ‘De Medisch Specialist 2015' van de Orde van Medisch Specialisten.

Kosten en kwaliteit

Ook zo’n 83 procent vindt klinische registraties de manier om kwaliteit inzichtelijker maken. Uit binnen? en buitenlandse ervaringen blijkt dat het gebruik van klinische registraties voor het maken van spiegelinformatie resulteert in betere kwaliteit en lagere kosten. Daarom stellen zij voor om hier breed op in te zetten “als basis voor spiegelinformatie én als basis voor openbare kwaliteitsindicatoren”.

Preventie

Verder vindt driekwart dat de tweedelijn een belangrijke rol in preventie moet spelen. Dit is iets dat volgens hen veelal wordt gezien als iets voor de openbare gezondheidszorg of de 1e lijn. De medisch specialist kan volgens heb echter wel degelijk een belangrijke rol spelen: via lifestyle adviezen in de spreekkamer en door actief te zijn in de media.

Zinnige zorg

De enquête is door bijna 700 respondenten ingevuld. Verdeeld zijn ze over de vraag of de politiek moet bepalen wat zinnige zorg is. Een manier om de zorguitgaven te beheersen is om voor de start van een behandeling een zorgvuldige ‘kosten?batenanalyse’ te maken. Zorg die meer kost per QALY (quality adjusted lifeyear) dan een nader te bepalen drempelwaarde komt dan niet langer voor vergoeding in aanmerking. Die drempelwaarde kan de dokter niet zelf bepalen: dat zal de politiek moeten doen. Met deze stelling is 52 procent het eens tegenover 48 procent oneens.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim van der Meeren

10 augustus 2012

Dat is goed nieuws. Zonder de betrokkenheid van medisch specialisten wordt het niks. Zij kunnen bij uitstek aangeven wat belangrijk is en wat minder.
"Baat het niet, het schaadt altijd." Ieder specialisme heeft zijn eigen lijst van medisch minder zinvolle interventies.

Belangrijke vraag: hoe gaan we deze verantwoordelijkheid inhoud geven?
Het gaat nog iets te vaak over geld en het hemd blijkt vaak nader dan de rok.
Perverse prikkels moeten uit het systeem, want die frustreren al te vaak noodzakelijke verbeteringen.

Wietse Rypkema

15 augustus 2012

@Wim van der Meeren. Wij hebben concrete ervaringen met specialisten die bereid zijn de verantwoordelijkheid concreet (en niet vrijblijvend) vorm te geven via het DDD-partnership (Doelmatig Direct Declareren). In essentie komt het erop neer dat de zorgverleners die aantoonbaar rechtmatig en doelmatig declareren beloond worden voor hun positieve gedrag. www.doelmatigdirectdeclareren.nl

Top