ACTUEEL

ZN: Concentreer specialistische spoedzorg

Gespecialiseerde spoedeisende hulp zou in een kleiner aantal ziekenhuizen geconcentreerd moeten worden, om zo de zorg te verbeteren. Hiervoor pleit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een vrijdag uitgebrachte visie.

Nu biedt vrijwel elk ziekenhuis deze complexe spoedhulp aan, maar vaak niet optimaal of bijvoorbeeld niet 's nachts. Hierdoor krijgen patiënten soms niet de optimale zorg of moeten ze worden doorgestuurd naar een ander ziekenhuis en loopt de behandeling vertraging op.  

Beste zorg

Als er een kleiner aantal ziekenhuizen wordt uitgerust met de beste apparatuur en de juiste deskundigen, kunnen patiënten die acuut hulp nodig hebben direct daarheen worden vervoerd. Zo weet de patiënt zeker dat hij of zij de beste hulp krijgt, stelt ZN. Bovendien kunnen dure infrastructuur en schaars medisch personeel zo beter benut worden. Het leidt volgens ZN tot betere kwaliteit van zorg en besparing van kosten. ZN wijst erop dat deze aanpak in andere landen een optimale inrichting van de spoedeisende zorg laat zien waarmee letterlijk mensenlevens gered worden.

Complexe zorg

Het gaat de zorgverzekeraars om concentratie van de meer complexe zorg: traumazorg en spoedeisende neurologische, cardiologische, vaatchirurgische en verloskundige zorg. Ook de intensive care wordt hierbij betrokken als de cruciale schakel in de gehele complexe spoedeisende zorg-keten.

Daarentegen moet eenvoudige spoedeisende hulp juist beschikbaar blijven in elk ziekenhuis, zodat die altijd dichtbij is. Zo moet er een systeem ontstaan waarbij ziekenhuizen verschillende profielen krijgen, bepleit ZN.

Kritiek van NVZ

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) noemt het idee van ZN "te simpel en ondoordacht". "De NVZ wijst erop dat de visie over spoedeisende en acute zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevaar kan opleveren voor de huidige samenwerkingsinitiatieven in de acute zorg", schrijft de organisatie. Volgens de NVZ moet er juist regionaal en lokaal overlegd worden. Ook vindt de vereniging dat ZN normen gebruikt die niet een op een toe te passen zijn op alle ziekenhuizen. (ANP / Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

9 september 2012

ZN verwijst naar Engeland waar de acute specialistische zorg in de stad London, noordelijk deel, is geconcentreerd van 5 ziekenhuizen naar 1 ziekenhuis.

ZN vergeet voor het gemak dat Noord London een populatie heeft van ruim 8 miljoen mensen, woonachtig in stedelijk gebied en dat Noord London 1 verzekeraar heeft; het NHS.

Met 1 verzekeraar kan je inderdaad concentreren. Met ZN als koepel voor met elkaar concurrerende verzekeraars kan dat normaal gesproken niet: de keuze voor het systeemmodel Zorgstelsel 2006 was juist op gezag van ZN om verplicht verzekerden te kunnen laten kiezen tussen met elkaar concurrerende verzekeraars die de beste kwaliteit voor de beste prijs zouden realiseren namens dezelfde verzekerden: De keuze tussen de verzekeraars zou 1x per jaar mogen worden gemaakt op basis van totale transparantie.

Wat valt er nu te kiezen als alle verzekeraars gezamenlijk eenzelfde ziekenhuis contracteren voor dezelfde prijs (niet openbaar) en dezelfde kwaliteit (niet openbaar)?

Pleidooi van ZN is begrijpelijk, maar in de Nederlandse context absurd. ZN haalt haar eigen 'frame' onderuit dat marktwerking tussen verzekeraars onderling en zorgaanbieders onderling noodzakelijk is om betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit in de zorg te borgen.

Wie gaat de kwaliteit bewaken, de innovatie stimuleren, de prijs beheersen nadat de zorg is geconcentreerd tot 1 ziekenhuis? Welke prikkel is er dan nog over?

Een sterker pleidooi voor het NHS model kan ZN niet geven.

Nederland heeft een 16.8 miljoen inwoners. volgens het model van ZN/NHS zou Nederland dan met 2 gespecialiseerde ziekenhuizen toekunnen; 45 minuten reistijd met helicoptor is dat zeer goed te doen.

Maar wat als de helicopter niet kan of mag vliegen?

Men leze het OESO advies uit 2003 nog maar eens of anders de herhaling uit 2010.

En vraag anders Hans Hoogervorst maar eens naar zijn terugval optie en hoe die te realiseren; levert 12 miljard opgepotte ziekenfondspremies op die verhoging van eigen risico en eigen bijdragen overbodig maken. Dat komt de economische groei weer ten goede en zal zorgen voor 4 + 4 jaar regeren door PvdA en SP.

Volledige termijnen. Moet kunnen. Geheel volgens de VVD/CDA/D66 visie om verspilling te voorkomen.

LV

3 oktober 2012

Los van of het wenselijk is dat verzekeraars bepalen wat in de zorg nodig is en wat niet, is er een keerzijde aan het concentreren van zorg. Tijdsverlies en informatieverlies (bij overdracht) zijn twee belangrijke factoren, die de prognose e/o overlevingskans van een acute SEH patient sterk kunnen verminderen en bij zorgconcentratie zeker een issue zullen zijn. De diagnose wordt veelal pas in een ziekenhuis vastgesteld. Bij nog meer centraliseren van zorg is de kans groot dat de patient dan alsnog overgeplaatst moet worden. De ervaring leert dat overplaatsing veelal veel rondbellen en overleg vergt en er dus altijd kostbare tijd verloren gaat, patienten vaak in verslechterde staat aankomen in het andere ziekenhuis en ook de ‘veilige’ tijdspanne voor noodzakelijke onderzoeken, nadenken en handelen voor de zorgverleners aldaar nauwer, en wellicht te nauw zal zijn (onder hoge druk). Indien de verzekeraars dit doorzetten lijkt het me in elk geval niet meer dan redelijke dat zij de ziekenhuizen ook faciliteren en 7x24-uur, een zeer snelle (binnen 15 min bijvoorbeeld) overplaatsing naar elders garanderen na melding door een dienstdoende arts.

Top