Finance

Specialist schrijft weinig kostenbewust voor

Specialist schrijft weinig kostenbewust voor

Specialisten schrijven nog altijd onnodig duurder merkgeneesmiddelvoor in plaats van de goedkopere generieke middelen. Zij laten zich weinig leiden door de kosten van geneesmiddelen en zijn vaak niet op de hoogte van de prijs. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL.

Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat de ervaring die een medisch specialist heeft met een geneesmiddel het voorschrijfgedrag beïnvloedt. Daarnaast blijken de meeste medisch specialisten zich bij een keuze voor een middel nog weinig te laten leiden door de kosten en niet altijd op de hoogte te zijn van de prijs van geneesmiddelen.

Het NIVEL heeft op grond van deze bevindingen een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo moeten medisch specialisten beter bewust zijn van de kosten. Dit kan bijvoorbeeld door de kosten van geneesmiddelen op te nemen in het elektronisch voorschrijfsysteem. Ook het gebruiken van beschikbare spiegelinformatie over voorschrijfgedrag en meer aandacht in de opleiding voor de balans tussen kwaliteit en kosten van voorschrijven dient aanbeveling.

Aanleiding onderzoek                                                

Het bestaan van grote verschillen in de mate waarin ziekenhuizen generieke geneesmiddelen voorschrijven vormde aanleiding voor de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) om het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) opdracht te geven de redenen hiervoor te onderzoeken. De verenigingen hebben specifiek gevraagd dit te onderzoekenvoor het voorschrijven én afleveren van cholesterol- en bloeddrukverlagers in 10 ziekenhuizen en 6 openbare apotheken.

Suzanne Geerlings, voorzitter van de commissie Kwaliteit van de NIV: “Voor cholesterolverlagers is vooral de kracht van het middel een reden om op medische noodzaak een merkmiddel voor te schrijven. Maar ook de voorkeur van een patiënt speelt een rol. Als deze om een merkmiddel vraagt, wordt dit vaak voorgeschreven om therapietrouw te bevorderen. Om het aantal pillen die patiënten moeten slikken te verminderen, worden bovendien ook duurdere combinatiepreparaten voorgeschreven.”

Apothekers

Uit het onderzoek blijkt dat apothekers al standaard generieke geneesmiddelen leveren, ook bij recepten op merknaam, tenzij de arts een ‘medische noodzaak’ aangeeft. Het voorschrijven van merkmiddelen op ‘medische noodzaak’ kan bovendien nog verminderen als patiënten steeds dezelfde variant van een generiek middel zouden krijgen. Als patenten op geneesmiddelen verlopen, komen ze vaak als zogenoemd generiek geneesmiddel op de markt. De werkzame stof en werking hiervan zijn hetzelfde en de prijs is een stuk lager.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 november 2012

Ik vraag me af of er in de ziekenhuiswereld ook sprake is van artsenbezoekers en "incentives" voor artsen om merkgeneesmiddelen voor te schrijven?

Franken

7 november 2012

Gezondheidszorg is jammer genoeg een big business geworden...

Top