ACTUEEL

Achmea wil doelmatiger medicijngebruik tweedelijn

De NVPF (Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie) en Achmea willen het doelmatig voorschrijven van medicijnen in ziekenhuizen stimuleren. Daartoe hebben zij samen een kwaliteitsbeleid voor poliklinische apotheken ontwikkeld. Deze richt zich op patiëntveiligheid, kwaliteit en doelmatig voorschrijven van medicijnen.

Dit sluit aan op de Leidraad Doelmatig Voorschrijven van Geneesmiddelen, die de Orde van Medisch Specialisten (OMS) eind maart heeft aangeboden aan minister Schippers. Daarin stelt de Orde dat medisch specialisten, net als huisartsen, zoveel mogelijk geneesmiddelen op stofnaam moeten voorschrijven in plaats van op merknaam, wat nu nog vaak gebeurt. De Orde noemde het toen belangrijk dat er binnen het ziekenhuis afspraken worden gemaakt over de voor te schrijven (generieke) middelen. Dit kan volgens de Orde onder meer door het organiseren van een structureel FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) met de ziekenhuisapotheker.

Poliklinische apothe­kers

De NVPF en Achmea richten zich met name op poliklinische apothe­kers, omdat deze door hun inspanningen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg aan hun patiënten. “Met uiteraard een belangrijke rol voor de medisch specialisten. Zij bepalen niet alleen het medicijngebruik in het ziekenhuis, maar ook het medicijngebruik op de polikliniek en daarbuiten”, stellen de NVPF en Achmea.

Doelmatig geneesmiddelgebruik

Marjolein Verstappen, directeur Zorginkoop bij Achmea: “Veel medicijnen worden voorgeschreven in ziekenhuizen. Ons initiatief past goed bij de campagne ‘Kwaliteit is ook doelmatigheid: schrijf bewust voor’ die de Orde van Medisch specialisten (OMS) eerder dit jaar heeft gelanceerd.” NVPF-voorzitter Kristie Oostrom: “Dankzij de korte lijnen tussen specialist en poliklinisch apotheker kunnen er gemakkelijk afspraken gemaakt worden over doeltreffend en doelmatig geneesmiddelgebruik op de polikliniek.”

Ook het inzicht geven aan medisch specialisten wat het voorschrijfgedrag betekent is onderdeel van het kwaliteitsbeleid, evenals de mogelijkheid om ziekenhuizen en specialisten onderling te vergelijken op voorschrijfgedrag. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft hiervoor in samenwerking met de OMS indicatoren ontwikkeld. Verstappen: “We geven de zorgverlener inzichten die tot nu toe niet beschikbaar waren. Medisch Specialisten krijgen informatie over zichzelf maar ook van collega’s in het land. Zo ondersteunen we hen bij het maken van de juiste keuze. Uit ervaring met onder andere huisartsen, weten we dat hierdoor de kwaliteit van de zorg.

Kostenbesparing huisartsen

De huisartsen zijn in 2007 al overgegaan om het doelmatig voorschrijven. Dit heeft volgens Achmea-woordvoerster Christine Rompa tot heden landelijk in totaal 1 miljard euro bespaard. Voor de intramulele farmacie verwacht Achmea komend jaar een besparing van 14 miljoen euro. "Als iedereen in Nederland dit zou doen, zou dit cijfer landelijk natuurlijk veel groter worden."

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top