ACTUEEL

Zorggroepen nemen Zorgstandaard Astma in gebruik

De Brabantse zorggroepen De Ondernemende Huisarts (DOH) en Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (POZOB) en de zorgverzekeraars VGZ en CZ gaan astma behandelen en bekostigen op basis van de Zorgstandaarden Astma voor kinderen en volwassenen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hier toestemming voor gegeven op basis van de beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties.

De Zorgstandaarden Astma voor kinderen en volwassenen zijn in december 2012 uitgebracht door de Long Alliantie Nederland. Het doel van de zorgstandaarden is om vanuit het perspectief van de patiënt de kwaliteit van zorg voor mensen met astma te verbeteren. Het gaat er bij de zorgstandaard voornamelijk om dat duidelijk wordt wat op welk moment en op welke manier gedaan moet worden bij de behandeling van astma.

Ervaring

De beide Brabantse zorggroepen en de zorgverzekeraars hebben al ervaring met het toepassen van de Zorgstandaard COPD en hadden ook in voorgaande jaren al afspraken rond de astmazorg voor volwassenen. Nieuw is dat voor het eerst in Nederland er nu een experiment van start gaat om op een gestructureerde wijze zorg te verlenen aan kinderen met astma vanaf zes jaar.

Ivo Smeele, kaderhuisarts astma en COPD bij Zorggroep DOH: “Door deze zorginnovatie is de ketenzorg tussen de eerste en tweede lijn nu meer structureel verankerd. De betrokkenheid van de tweede lijn bij de astma en COPD zorg was al groot en wordt nu verder versterkt door consultaties van de tweede lijn via het ketenzorginformatiesysteem Care2U en kortdurende fysieke consultaties van de longarts.”

Tijdelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit kan ook andere zorggroepen in Nederland toestemming geven om de zorgstandaarden toe te passen. De bekostiging op grond van de beleidsregel innovatie is voor maximaal drie jaar. Mede op basis van de uitkomsten van de experimenten zullen de NZa en het ministerie van VWS besluiten of de zorgprestatie wordt ingebed in de reguliere bekostigingssystematiek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top