ACTUEEL

PvdA en VVD willen patiënt helpen bij keuze arts

De PvdA en de VVD willen één centraal punt met alle openbare informatie over de kwaliteit van artsen en ziekenhuizen, zodat patiënten makkelijker hun keuze voor een zorgaanbieder kunnen maken. Hiervoor pleiten ze woensdag tijdens een debat over de kwaliteit van de zorg. Dat meldt Nu.nl.

Het centrale informatiepunt moet niet alleen duidelijk worden hoe goed artsen en ziekenhuizen scoren op het gebied van kwaliteit, maar ook of er problemen zijn of zijn geweest met de inspectie of justitie.

Eenvoudig inzicht

Volgens PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester zal zo'n centraal punt ervoor zorgen dat "patiënten écht kunnen gaan kiezen tussen zorgaanbieders". Ze vindt dat het makkelijker en inzichtelijker moet. “Zoals het momenteel is, weet ik als patiënt pas welke arts of ziekenhuis ik moet kiezen, wanneer ik de openbare gegevens van ál die verschillende instanties heb doorgewerkt.” De zorg moet georganiseerd gaan worden vanuit de patiënt, zegt Bouwmeester tegen Nu.nl

VVD-Kamerlid Michiel van Veen denkt er precies zo over: "Je verleent mensen een service door te laten zien dat er verschil is tussen zorgverleners. Zo benadruk je dat ze een vrije keuze hebben, wat inhaakt op het beleid van minister Schippers (Volksgezondheid). Zij is ook voor openheid." Het plan voor een centraal informatiepunt sluit eveneens aan bij de plannen om zorgverleners die zijn ontslagen wegens disfunctioneren te registreren.

Uitkomstindicatoren

Zorgverzekeraar Achmea steunt het idee van PvdA en VVD. De ervaringen van patiënten in combinatie met de kwaliteitsnormen van de betreffende beroepsgroepen en het gebruik van uitkomstindicatoren is volgens de Achmea de ideale manier om te kijken naar de kwaliteit van zorg. “Uiteindelijk gaat het ons erom wat de zorg uiteindelijk oplevert voor consumenten in termen van gezondheidswinst en kwaliteit van leven, “ aldus een woordvoerder van de verzekeraar. Achmea is al een aantal jaar actief bezig met het transparant maken van kwaliteit van zorg, ondermeer door het gebruik van uitkomstindicatoren.

NPCF

De patiëntenfederatie NPCF laat weten samen met de Radboud Universiteit (IQ healthcare) in Nijmegen te werken aan een site met kwaliteitsinformatie zoals de Kamer voorstelt. De NPCF is mede daarom blij met het plan van de PvdA en VVD. Wilna Wind, directeur van de NPCF zegt: “Het is nu echt tijd om dit te gaan doen. Dus we zijn blij met de steun van de Kamer. Patiënten hebben recht op deze informatie. Je wilt weten of jouw dokter een goede behandeling kan geven of dat er vaak wat mis gaat. Tot nu toe blijven die gegevens binnen de muren van ziekenhuizen en verzekeraars. Dat moet nu echt veranderen." 

Jansen Steur

De incidenten met dokters zoals neuroloog Jansen Steur of de falende cardiologen in het Ruwaard van Putten ziekenhuis hebben de druk op openheid van informatie vergroot, stelt Wind. “Uit een enquête onder ons Zorgpanel blijkt dat mensen kritischer zijn geworden in het maken van een keuze voor een dokter of ziekenhuis. Dat is op zichzelf een goede ontwikkeling. De zorg in Nederland is in principe goed, alleen de kwaliteitsverschillen zijn soms heel groot. Het probleem is wel dat die verschillen totaal niet inzichtelijk zijn. Patiënten hebben nog geen toegang tot informatie over kwaliteit. Dat is onhoudbaar."

Falende artsen

Het plan van PvdA en VVD haakt in op de actualiteiten waarbij de kwaliteit van zorg in het geding is. Bijvoorbeeld de verwikkelingen rond de omstreden neuroloog Jansen Steur. Justitie verdenkt Jansen Steur, die in 2003 werd ontslagen bij het Medisch Centrum Twente, van 21 strafbare feiten, begaan tussen 1996 en 2003. Hoewel hij zich in Nederland had uitgeschreven als arts, ging Jansen Steur weer aan de slag in Duitsland.

Bouwmeester zegt tegen Nu.nl dat  het "de volgende stap" is in de toegankelijkheid van informatie, om in het geval van bepaalde, nog lopende, ernstige klachten tegen zorgverleners of zorgaanbieders, deze ook openbaar te maken.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 januari 2013

Die initiatieven zijn er al. KiesBeter waar alleen onbruikbare indicatoren op staan (geen uitkomsten van zorg die je kunt interpreteren) en Zorgkaart Nederland waar je de mening leest van twee patienten over een zorgaanbieder.

Schipperen

25 januari 2013

Ik vind dit een vreemde discussie Hier zijn zorgverzekeraars samen met NPCF CKZ etc al jaren mee bezig. Op diverse websites staat info Zorgverzekeraars zijn ermee gestart. Toen kwam Zichtbare Zorg dat is verdwenen Kwaliteitsinstituut komt niet goed van de grond. En we weten allemaal niet hoe die brei aan gegevens begrijpelijk en relevant te maken voor patiënten. Deze actie van PvdA en VVD klinkt mij als emotionele show politiek

Top