ACTUEEL

Triage kan onnodig bezoek SEH omlaag brengen

Triage kan onnodig bezoek SEH omlaag brengen

Veel patiënten bezoeken de spoedeisende hulp zonder verwijzing. Volgens zorgverleners vaak ten onrechte, omdat ze met hun klacht naar de huisarts of de huisartsenpost hadden moeten gaan. Patiënten zelf denken daar anders over. Triage kan het aantal onterechte ‘zelfverwijzers’ verminderen.

Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

Nooit onterecht

Mensen die zelf naar de spoedeisende hulp gaan, vinden hun bezoek vrijwel nooit onterecht. Zij geven hiervoor verschillende redenen: 48 procent geeft aan dat zij dachten dat de klacht met spoed moest worden behandeld, 22 procent dacht dat aanvullend onderzoek nodig was, bijvoorbeeld een röntgenfoto, en 14 procent was ongerust. Daarbij komt dat mensen ook niet altijd weten bij wie ze met hun klacht terechtkunnen. Bij twijfel kiezen ze dan eerder voor de spoedeisende hulp dan voor de huisartsenpost.

Helft zonder verwijzing

De huisartsenpost en spoedeisende hulp worden per jaar ongeveer twee miljoen keer bezocht. Ruim de helft van de bezoekers komt zonder verwijzing op de spoedeisende hulp. Volgens zorgverleners komen zes van de tien van deze ‘zelfverwijzers’ ten onrechte op de spoedeisende hulp. Zij doen een onnodig beroep op dure spoedzorg, terwijl mensen met klachten die wel spoedeisend zijn, mogelijk onnodig lang moeten wachten.

Triage als oplossing

Een oplossing om het aantal onterechte ‘zelfverwijzers’ te verminderen en zo kosten te besparen en wachttijden te bekorten is volgens de onderzoekers een triagesysteem. Hierbij beslissen zorgverleners of iemand die belt of langskomt wel of niet op de spoedeisende hulp geholpen moet worden. 

Het NIVEL peilde in het Consumentenpanel Gezondheidszorg wat mensen zelf vinden van hun bezoek aan de spoedeisende hulp en wat zij vinden van zo’n triagesysteem. Ruim een kwart van de mensen heeft hier al ervaring mee. Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de mensen vertrouwen heeft in een triagesysteem. Of ze daar ervaring mee hebben of niet, blijkt daarvoor niet uit te maken.

Eén loket spoedzorg

Achmea pleit voor één loket voor basisspoedzorg en is daarom vorig jaar een meerjarig traject gestart. Het doel hiervan is de huisarts en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in één team te laten samenwerken. De patiënt meldt zich één punt in het ziekenhuis waar een deskundige wordt beoordeeld welke zorg nodig is.

Uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF is gebleken dat de huidige spoedzorg vaak tekort schiet. De NPCF ziet ook graag dat er één loket komt waar een patiënt met zijn acute zorgvraag terecht kan: een huisartsenpost bij de spoedeisende hulp.

Door met één loket te werken kunnen ook kosten bespaard worden. Zo’n 80 procent van de mensen die op eigen initiatief naar de eerste hulp komt, had volgens Achmea voor de klacht bij de huisarts terecht gekund.


 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

28 januari 2013

Het lastige van dit NIVEL-onderzoek is dat er inmiddels een eigen bijdrage van 50 euro voor zelfverwezen SEH-bezoek is ingevoerd. Ik zou denken dat dat de situatie behoorlijk verandert, en zou eerst willen afwachten wat het resultaat daarvan is voordat er allerlei systeemveranderingen ingevoerd gaan worden.

Anoniem

29 januari 2013

Zou het zo kunnen zijn dat mensen gewoon graag naar een ziekenhuis willen omdat zij het gevoel krijgen dat ze daar beter geholpen kunnen worden vanwege de uitstraling van een ziekenhuis en dat iemand ze fysiek beoordeeld? En dat een (telefonisch) advies van de huisarts of vaak assistente die de mensen niet het gevoel geeft dat hun klacht voldoende serieus beoordeeld wordt. Wat zou het effect zijn als mensen wel bij het ziekenhuis terecht kunnen, maar niet direct bij spoedeisende hulp?

van Heemstra ZorgSteedsBeter

29 januari 2013

Wat ons blijft verbazen is dat deze discussie maar blijft vragen om systeem-aanpassingen. Dit terwijl ook telkens weer blijkt dat patienten behoeften hebben die niet gehonoreerd worden (o.a. niet weten wanneer waarheen, geruststelling, geen idee welke kosten waarmee gemoeid, die zij zelf ook niet merkbaar voor hun rekening krijgen). Ons antwoord zou zijn om stelselmatig te onderzoeken welke behoeften patienten op weg naar SEH hebben waarin anders kan worden voorzien dan nu gebeurt. Dat zou wel eens heel goed met betere informatievoorziening (bij spoed via web, of directe duidelijkheid op antwoordapparaten, of geruststelling vanaf de start) 80% van de toestroom kunnen beinvloeden. Ook wordt nog geen enkel beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van patienten, terwijl wij toch 'zelfmanagement' propageren. Waarom ook als je als patient in paniek niet weet welke keuzes er zijn en je ten onrechte denkt dat een ziekenhuis veiliger is dan je huisarts? En dat kosten om het even zijn?

van doornik

29 januari 2013

Om mensen die twijfelen of ze wel of niet naar de dokter moeten hebben wij een app ontwikkeld: moet ik naar de dokter? via iphone, android of pc te benaderen.
Dit is een zelftriage app voor leken, gebaseerd op de protocollen waar huisartsenposten en huisartsen dagelijks mee werken, maar dan vertaald in eenvoudige taal

Hurts

29 januari 2013

Artikel en reacties lezende is het plan van Achmea zo gek nog niet: alle deskundigheid voor spoedeisende hulp op één locatie (dus ook huisartsenpost), met directe triage achter de voordeur.

klaas

29 januari 2013

Ga eens kijken in Portugal, daar werkt men al jaren lang met een geavanceerd systeem dat geheel uitgaat van traige voor de verzekerden. voorwaarde was dacht ik wel dat patiënt gegevens beschikbaar zijn in het systeem, om goede risicoinschatting te maken. als je mensen laat kiezen voor "gegevens bekend in systeem" en dan dus triage, waarbij de zorgpremie lager is stappen velen over de hollandsche schroom van gegevensverwerking heen.

Top