ACTUEEL

Serviceorganisatie moet huishoudelijke hulp redden

Een nieuwe gezamenlijke serviceorganisatie waarin zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties en schoonmaakbedrijven samenwerken, kan de redding betekenen van de huishoudelijke hulp. Dat stelt bestuursvoorzitter Eelco Damen van zorgaanbieder Cordaan in Amsterdam.

Met zijn voorstel reageert Damen op de plannen van het kabinet om 75 procent van de huishoudelijke hulp weg te bezuinigen. Volgens Damen kunnen de kabinetsplannen uitmonden in “een historische vergissing”. Niet alleen zullen veel ouderen noodgedwongen een beroep gaan doen op dure intramurale zorg, ook dreigt massaal ontslag voor thuishulpen. “Heel veel mensen zullen in een uitkering belanden”, stelt Damen. “Bovendien dreigt er een groot zwart circuit te ontstaan.”

Alternatief

Als de kabinetsplannen in 2014 en 2015 doorgaan worden volgens Damen alleen al binnen Cordaan 10 duizend cliënten en 1500 medewerkers getroffen. Volgens Damen is er echter een alternatief in de vorm van een nieuwe serviceorganisatie waarbinnen zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties  en schoonmaakbedrijven de handen ineen slaan.

Inkomensafhankelijk

Het welslagen van een dergelijke serviceorganisatie is volgens Damen van een aantal voorwaarden afhankelijk. Zo moet er een voor de klant betaalbaar, maar tevens kostendekkend tarief komen. Damen denkt in dit verband aan de introductie van een inkomensafhankelijke bijdrage voor cliënten. Daarnaast pleit Damen naar buitenlands voorbeeld voor een aangepaste loonkostensystematiek,  waardoor het voor aanbieders fiscaal aantrekkelijker wordt om arbeidskrachten aan te trekken.      

Aanbesteding

Damen denkt daarnaast dat het huidige systeem van aanbestedingen van huishoudelijke hulp op de helling moet. Prijsconcurrentie tussen individuele aanbieders staat haaks op het samenwerkingsmodel dat Damen voor ogen staat. Damen verwacht dat de huidige manier van aanbesteden door de voorgenomen bezuinigingen sowieso wordt ingehaald. “Als driekwart van de huishoudelijke hulp verdwijnt kun je je afvragen of er überhaupt nog partijen zijn die daar op willen inschrijven”, stelt Damen.

Belemmeringen

Volgens Damen zijn in Amsterdam inmiddels verschillende partijen om de tafel gegaan voor een gezamenlijke aanpak. Hij roept op om het concept voor een nieuwe serviceorganisatie daar verder door te denken. Damen roept daarnaast de politiek op om waar nodig wettelijke belemmeringen ten aanzien van bijvoorbeeld een inkomensafhankelijke bijdrage en de loonkostensystematiek weg te nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top